«Hekktind» mister retten til å fiske

Fiskeridirektoratet trekker tilbake ervervstillatelsen til rederiet Nordland Havfiske AS for fartøyet «Hekktind» i syv måneder.

– Rederiet står bak alvorlige tilfeller av dumping og det krever reaksjoner, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord i en pressemelding.

Tråleren «Hekktind». Foto: Aker Seafoods ASATråleren «Hekktind». Foto: Aker Seafoods ASAI perioden 29. mai 2010 til 18. juni 2010 dumpet fartøyet «Hekktind» betydelige mengder fisk. Under produksjonsprosessen om bord ble deler av fangsten kvernet opp og pumpet over bord, før den resterende fangsten ble veid og fryst.

Både dumpingen og underrapporteringen av fangst er brudd på havressursloven, og deltakerloven åpner for å kalle tilbake ervervstillatelsen.

Les også: Aker-tråler etterforskes for dumping 27.10.2010

– Grovt tillitsbrudd

Rederiet som eier «Hekktind», Nordland Havfiske AS, er en av de største aktørene innenfor norsk trålerflåte.

– Rederiet har med bevisste rutiner lagt til rette for å dumpe fisk. En slik sløsing av samfunnets ressurser er miljøkriminalitet og et grovt tillitsbrudd av rederiet som har fått tildelt tillatelse til å drive fiske og utøve fiskerivirksomheten på vegne av fellesskapet, sier fiskeridirektøren.

Hun understreker at fisk er et av samfunnets knapphetsgoder, som Fiskeridirektoratet er forpliktet til å forvalte på en ansvarlig måte.

– Preventivt signal

Politiet har ilagt rederiet og kapteinen bøter på henholdsvis kr 120 000 og kr 30 000 for brudd på havressursloven. I tillegg har rederiet fått inndragning på kr 750 000 etter havressursloven § 65.

– Når vi i tillegg midlertidig trekker tilbake ervervstillatelsen i syv måneder, skyldes det at et så alvorlig tilfelle av dumping gjør det nødvendig å reagere strengt og på en måte som motvirker at eieren av fartøyet benytter seg av en liknende fangstprosess i fremtiden, sier fiskeridirektøren.

– Samtidig er det et sterkt preventivt signal til andre fiskefartøy, sier Holmefjord.

Les også: 870.000 i forelegg for «Hekktind» 09.02.2012

– Alvorlig

– Fiskeri- og kystdepartementet ser svært alvorlig på dumping og utkast fra norske fiskefartøy, sier Aksel Eikemo, som er direktør for ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet.

I en instruks fra departementet fra desember 2010, står det at det er nødvendig med strenge reaksjoner når det avdekkes ulovlig dumping:

«I tillegg til at alvorlige overtredelser fortsatt skal anmeldes til politi- og påtalemyndighet, vil departementet be direktoratet om å benytte de bestemmelsene i deltakerloven som gir hjemmel til å tilbakekalle tillatelser, permanent eller midlertidig, når ulovligheter blir avdekket.»