Bedre driftsresultat etter økt fangst

Frysetråleren «Vesttind» tilhører Nordland Havfiske AS. Foto: Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods oppnådde i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på 18,0 millioner kroner, mot 18,0 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Aker Seafoods ASA melder om er driftsresultat (EBIT) på 29 millioner kroner i 4. kvartal 2011, en økning på 20 millioner kroner i forhold til 4. kvartal i 2010,

Kvartalets driftsresultat før avskrivning og amortisering (EBITDA) var på 51 millioner kroner, en økning på 17 millioner kroner fra samme periode i fjor. Omsetningen i fjerde kvartal var 201 millioner kroner. Det er 41 millioner kroner høyere enn i fjerde kvartal i 2010. I 2011 var EBITDA på 232 millioner kroner mot 171 millioner i 2010. Konsernets driftsinntekter var 863 millioner kroner i 2011.

Fangstselskap

Det er vedtatt å dele ut aksjene i Norway Seafoods Group til aksjonærene i Aker Seafoods. Utdelingen av aksjene ble gjennomført 17. januar 2012, og aksjene i Aker Seafood ble fra samme dag handlet ex. rett til utdeling av aksjer i Norway Seafoods Group AS.

Aker Seafoods er etter dette et fangstselskap som opererer elleve trålere med tilhørende fiskerettigheter. Selskapet eier i tillegg flere foredlingsanlegg som leies ut til Norway Seafoods.

Les også: Ny finansiering for Aker Seafoods 30.12.2011
Les også: Aker Seafoods vil rendyrke fangst 22.10.2011

– Et godt resultat for kvartalet og året

– Aker Seafoods oppnådde et godt resultat for kvartalet og året. Vi er fornøyd med dette resultatet som gir Aker Seafoods et godt grunnlag for å utvikle selskapet videre, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Aker Seafoods konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal ble 201 millioner kroner sammenlignet med 160 millioner kroner i fjerde kvartal 2010. Økningen i driftsinntekter kan i hovedsak forklares med økt fisket volum i kvartalet, opplyser selskapet.

EBIT i fjerde kvartal var på 29 millioner kroner mot 9 millioner kroner i tilsvarende periode i 2010. EBIT-marginen var 14 prosent for kvartalet sammenlignet med seks prosent i fjerde kvartal 2010.

– Aker Seafoods hadde sitt beste fjerde kvartal noen gang. Samlet fangst i fjerde kvartal 2011 økte med 25 prosent i forhold til fjerde kvartal i 2010. Fisket har generelt vært bra og spesielt har det vært godt torskefiske med høye fangstrater, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 41 millioner kroner i fjerde kvartal sammenlignet med 31 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

Netto rentebærende gjeld var 692 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal, en økning på 39 millioner kroner fra 653 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal.

Aker Seafoods' egenkapital var på 858 millioner kroner ved utgangen av fjerde kvartal.

Året 2011

Aker Seafoods ASA oppnådde i 2011 et resultat før skatt på 113 millioner kroner, mot til sammenligning 64 millioner kroner i 2010.

Årets EBITDA var på 232 millioner kroner mot 171 millioner kroner i 2010. Konsernets driftsinntekter var i 2011 på 863 millioner kroner, en økning på 101 millioner kroner fra 2010.

– De gode resultatene for 2011 skyldes i hovedsak økt fisket volum, samtidig med at førstehåndsprisene økte sammenlignet med 2010, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

– Økte kvoter og positive utsikter for torsk

– Ressurssituasjonen i Barentshavet er god med økte kvoter for torsk i 2012. Tilgangen har vært svært god i begynnelsen av året og utsiktene fremover er positive for torsk, avslutter konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Les også: «Hekktind» mister retten til å fiske 15.02.2012
Les også: Aker Seafoods fornyer trålerflåten 21.09.2011

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2011 - Aker Seafoods ASA (PDF)
Presentasjon Q4 2011 - Aker Seafoods ASA (PDF)

Mer om Aker Seafoods ASA

Aker Seafoods ASA er et fiskeriselskap med 11 trålere og 29, 6 torsketrålkonsesjoner. Aker Seafoods ASA omsatte i 2011 for 863 millioner kroner og sysselsetter rundt 370 ansatte. Selskapet er notert på Oslo Børs.