Fortsatt underskudd i Aker BioMarine

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine fikk i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på -15,0 millioner kroner, mot -85,0 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Aker BioMarine ASA melder at omsetningen steg til 101 millioner kroner i 4. kvartal 2011, fra 87 millioner kroner i 4. kvartal 2010. Økningen skyldes i hovedsak salg av Superba™ Krill.

Driftsresultatet før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på MNOK 7 i fjerde kvartal 2011, mot minus MNOK 13 for samme periode i 2010.

– Forbedringen i EBITDA henger i stor grad sammen med det økte salget av Superba™ Krill, opplyser selskapet i regnskapsrapporten for 4. kvartal 2011.

Resultatet før skatt ble -113 millioner kroner i 2011, mot til sammenligning -169 millioner kroner året før.

Fangst og produksjon

For første gang på flere år startet fangstsesongen for Saga Sea i desember og fiskeriet var godt. Saga Sea seilte mot fiskefeltene den 1. desember og produserte fram til nyttår 1 105 tonn med Qrill™. Produksjonen ble høyere enn i fjerde kvartal 2010, da fiskeriet ble avsluttet i oktober med 589 tonn produsert Qrill™.

Oppkjøpet av Antarctic Sea (tidligere Thorshøvdi) ble gjennomført i midten av oktober og forberedelser for den planlagte ombyggingen startet umiddelbart. En betydelig mengde utstyr og stål er fjernet, og nytt prosesserings‐ og annet utstyr er i ferd med å installeres. Ombyggingen forløper i henhold til plan og selskapet forventer at Antarctic Sea vil være i fiske i slutten av mars.

Les også: Har fått krillkonsesjon for Thorshøvdi 22.10.2011
Les også: Aker BioMarine kjøper Thorshøvdi 20.10.2011

– Fokuserer på produktutvikling

– På land forsetter selskapet å fokusere på produktutvikling av nye anvendelsesområder for krill, inkludert «functional food» og mulige farmasøytiske applikasjoner, opplyses det i rapporten.

Selskapet fortsetter også å jobbe aktivt med leieprodusenten av Superba™ Krill for å forbedre produksjonsprosessen og redusere kostnader.

Neptune Technologies and Bioressources stevnet i fjor høst Aker BioMarine for patentbrudd i USA. Aker BioMarine anser søksmålet som grunnløst, da selskapet mener at de fosfolipidene Neptune påstår å ha funne opp, finnes naturlig i krill. United States Patent and Trademark Office (USPTO) innvilget revurdering (reexamination) av Neptunes patent den 19. desember 2011, etter begjæring fra Aker BioMarine.

Les også: Aker BioMarine stevnes for patentbrudd 05.10.2011

Utsikter for 2012

– Selskapet er optimistisk for den videre utviklingen av selskapet. Nøkkelfaktorer for å fortsette veksten er å få på plass de nødvendige godkjennelser som vil åpne nye markeder, utvikle nye krill produkter og applikasjoner samt ha fortsatt fokus på kvalitet, leveransesikkerhet og bærekraftighet, skriver selskapet i rapporten.

Selskapet vil vurdere å gi en mer spesifikk volum guiding i forbindelse med første kvartalsrapport 2012.

Emisjon til behandling på ekstraordinær generalforsamling

Aker BioMarine vil nå gjennomføre emisjonen som i fjor ble utsatt til 1. kvartal 2012, og innkaller til ekstraordinær generalforsamling den 8. mars 2012.

Les også: Utsetter gjennomføring av emisjon 29.11.2011

– Styret i Aker BioMarine har besluttet å foreslå en fortrinnsrettsemisjon på NOK 250 millioner for å finansiere blant annet den pågående ombyggingen av Antarctic Sea (tidligere Thorshøvdi), tilbakebetaling av brofinansiering fra Aker ASA, mulige oppfølgingsinvesteringer i Trygg Pharma og generelle arbeidskapitalformål, opplyser selskapet i en børsmelding i dag.

Gjennom emisjonen vil Aker BioMarines aksjekapital bli forhøyet med NOK 217.391.304 og ved utstedelse av 217.391.304 nye aksjer, hver pålydende NOK 1. Tegningskursen per aksje er NOK 1,15.

Eksisterende aksjeeiere vil motta tegningsretter som gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer i emisjonen. Eksisterende aksjeeiere vil motta 0,227543 tegningsretter for hver aksje aksjeeieren eier pr. utløpet av dagen den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes. Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i emisjonen. Tegningsrettene vil være omsettelige. Tegningsretter som ikke er benyttet eller solgt i løpet av tegningsperioden, vil bli slettet og derved miste sin verdi. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt.

Tegningsperioden varer i to uker, og er ventet å starte på eller rundt 14. mars 2012, forutsatt godkjennelse av et prospekt for emisjonen. Betaling for aksjene skal skje på den syvende handelsdagen etter utløpet av tegningsperioden.

Emisjonen er garantert av Aker Seafoods Holding AS. Arctic Securities ASA er tilrettelegger for fortrinnsrettsemisjonen. Se forslag til beslutninger på generalforsamlingen og tidsplanen for emisjonen her.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2011 - Aker BioMarine ASA (PDF)
Presentasjon Q4 2011 - Aker BioMarine ASA (PDF)