Fiskets gang uke 7 i 2012

Sildelaget melder om liten lodde fra Barentshavet, som er av mindre interesse for kjøperne, og jevnt sig i kolmulefiske. Dårlig vær bidro til å begrense fisket av NVG-sild.

NVG-sild

Selv om det på ingen måter er riktig å si at sildefiske er over for i vinter, så er deltagelsen vesentlig redusert. Og når været gjør sitt beste for at det ikke skal være mulig å sette bruk i havet, blir ukekvantumet der etter. Beskjedene 2 200 tonn ble tatt i uke 7. Av dette kom 14 fangster fra kyst, derav én låssatt i Rogaland og én fra ringnot. 6 fangster kom fra gyteområdet på Møre, en fangst fra Trænaområdet, og det resterende ble tatt lengre sør, ut av Frøysjøen, opplyser Norges Sildesalgslag.

Det er tydelig at en del av silden har tenkt seg lengre sør, så her er nok en ny flåte som er klar dersom den skulle dukke opp i Karmøyområdet, gjerne innover Rogalandsfjordene. Men som nevnt tidligere, så har været satt en stopper, slik at flåten ikke har kunnet følge fisken sørover. Mens kvantumet ble beskjedent så gikk prisene noe opp, ukens snitt ble kr 6,13, skriver Sildelaget.

Av de anleggene som har vært i aktivitet i 7, så er det tre som produserer silderogn. For dem er det viktig å få tak i råstoff mens fisken har rogn og kvaliteten er på topp.

Barentshavlodde

Også i loddefisket har været bidratt til å begrense aktiviteten noe. Nesten 22 500 tonn ble tatt i uke 7, vel 14 000 tonn til mel/olje og vel 8 000 til konsum. Og det er ringnotflåten som har fisket. Men været er ikke den største bremsen i fiskeriet. Det er loddens størrelse som ikke er av det ettertraktete slaget. Med et samfengtsnitt på godt over 45 pr. kilo, er det begrenset hvor mye anleggene er interessert i å produsere av denne størrelsen. Dette har resultert i at en del av flåten er avventende med fiske og håper på innsig av større lodde.

Enkelte fartøy har valgt en annen strategi, nemlig å ta opp kvoten og levere den til mel/olje. Og her har prisene steget etter hvor langt sør de har valgt å by ut fangsten. For enkelte fartøy har dette blitt Danmark. Auksjonsprisene for anvendelse til M/O har vært fra kr 1,39 til kr 1,90 og for konsum fra kr 1,8 til kr 1,94, med snitt på henholdsvis kr 1,64 til M/O og kr 1,84 til konsum.

Rognprosenten er kommet opp i 13,5 prosent målt på landanlegg, og noe høyere (16 prosent) målt på sjøen. Mesteparten av fisket har foregått på Nordkappbanken, ca. 30 nautiske mil nord av Nordkapp.
Lørdag kveld opprettet Kystvakten et stort aktsomhetsområde der fisket har foregått. Dette på grunn av mulighet for innslag av torsk og hyse i fangstene.

Kolmule

Kolmulefisket har også i uke 7 foregått på Porcupine bank og litt i internasjonalt farvann. Til sammen ble det meldt inn 10 000 tonn. Meldinger Sildelaget har fått fra feltet, er at det til dels er mye kolmule å se i EU-sonen og at det, i alle fall periodevis, har vært svært kort tauetid for å få nok i trålen. De første båtene er ferdige med sine kvoter, både i EU sonen og det som måtte fiskes i internasjonalt område.

Fangstene er i all hovedsak levert i Killybegs, men også i Peter Head, og tirsdag kom den første og så langt dette år den eneste fangsten til Norge. Det var «Brennholm» som leverte 770 tonn til Egersund Seafood.

Det var knyttet en viss spenning til om kvaliteten holdt etter så lang transport, men det var ingen ting å si på den. Som nevnt leveres mesteparten i Killybegs og selv om flåten kunne fått en bedre pris ved å by ut fangsten til kjøpere som ligger lengre unna feltet, er frykten for kvalitetsforringelse på grunn av dårlig vær større en lysten på mergevinsten som et slikt salg gir, konstaterer Sildelaget.

Men det er selvfølgelig først og fremst et spørsmål om størrelse på fangsten og om båten skal tilbake på fiskefeltet som er avgjørende. Prisnivået er godt med priser fra kr 2,57 til kr 3,14 og med et snitt på kr 2,71, opplyser Sildelaget.

Søndag kveld ble det registrert 4 båter på feltet og 2 på tur ut.