Beklager resultatløse makrellforhandlinger

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og EU-kommissær Maria Damanaki uttrykker i en felleserklæring beklagelse og bekymring etter resultatløse forhandlinger om makrell.

Les felleserklæringen her:

«Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen og kommissær Damanaki uttrykker sin beklagelse og dype bekymring for det resultatløse utfallet av Kyststatsforhandlingene om makrell i Reykjavik 15.-16. februar 2012.

På tross av fem runder med konsultasjoner på høsten 2011 og tidlig i 2012, der Norge og EU fremla tre sett med forslag, er det særlig skuffende at verken Island eller Færøyene engasjert seg i forhandlingsprosessen. Det er beklagelig at verken Island eller Færøyene la frem forslag som tok hensyn til sonetilhørighetsprinsippene og historisk fiske, slik som Island og Færøyene har lagt til grunn ved tidligere bestandsfordelinger.

Fellesforslagene fra EU og Norge som ble lagt frem under forhandlingene, tilgodeså Island og Færøyene med en betydelig økt andel. Disse ville også tillate islandske og færøyske fartøy å fiske en betydelig andel av sin kvote i EU-farvann og norske farvann, hvor verdien av fisk er vesentlig høyere enn i islandske og færøyske farvann.

Norge og EU anerkjenner at fiskeriene spiller en nøkkelrolle i islandsk og færøysk økonomi, men Island og Færøyene synes å glemme at mange kystsamfunn i Norge og EU også er avhengig av denne bestanden. Makrellfiske har vært en viktig inntekstkilde gjennom årtier i disse kystsamfunnene, for mange tusener av fiskere innen både hav- og kystflåten. Island er en nykommer i makrellfisket.

Norge og EU har bygget opp makrellbestanden til et bærekraftig nivå. Dette blir nå direkte truet ved utvikling av nye og unilaterale fiskerier av Island og Færøyene.

Norge og EU erkjenner at forandringen i vandringsmønsteret i den senere tid, grunnet utvidelse av bestanden, rettferdiggjør en justert fordeling. Imidlertid har islandsk makrellfiske økt fra nærmest 0 i 2006 til fangster på 156 802 tonn i islandsk sone i 2011, samtidig som de færøyske fangstnivåene har seksdoblet seg over to år til 150 000 tonn i 2011. Økninger av denne størrelsesorden er imidlertid ikke berettiget ut fra endringen i vandringsmønsteret. Hvis Norge og EU hadde fulgt den islandske og færøyske logikken for å rettferdiggjøre kvotefastsettelse, ville det totale fiskepresset på bestanden komme fullstendig ut av kontroll. Norge og EU mener at en slik utvikling ikke er forenelig med bærekraftig forvaltning og bryter med Island og Færøyenes internasjonale forpliktelser til å samarbeide med andre parter.

Norge og EU oppfordrer Island og Færøyene til å redusere sitt nåværende ikke-bærekraftige uttak. Vi er i fremtiden rede til å gjenoppta forhandlinger om en rimelig og rettferdig kvotefordeling som tar hensyn til alle partenes rettigheter og forpliktelser».

Les også: Ingen enighet om makrell 10.12.2011