– Havforskningsinstituttet når sine mål

«Stø på havet»-evalueringen konkluderer med at Havforskningsinstituttet når sine mål og fyller sine roller på en tilfredsstillende måte.

Samtidig avdekker rapporten et potensial for forbedring. Den 24. februar mottok fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen den endelige evalueringsrapporten for Havforskningsinstituttet, utarbeidet av Oxford Research.

– Havforskningsinstituttet står for solid vitenskapelig forskning, som er helt kritisk for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre fiskeri- og havbruksressurser. Denne grundige evalueringa fra Oxford Research vil bli et nyttig redskap til å utvikle dette instituttet videre, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

– Ledende, men også omdiskutert

Hovedkonklusjonen i evalueringsrapporten trekker fram at Havforskningsinstituttet er ledende i internasjonal sammenheng og at instituttet leverer rådgivning av gjennomgående høy kvalitet, med stor gjennomslagskraft i norsk forvaltning.

Selv om rapporten slår fast at Havforskningsinstituttet står støtt innen tradisjonell havforskning og bestandskartlegging, pekes det på at forvaltningsrådgivningen er mer omdiskutert innen miljø-, havbruks- og petroleumsområdet. Evalueringa gir konkrete anbefalinger om instituttets organisering, strategi- og kommunikasjonsarbeid, så vel som om forholdet til Fiskeri- og kystdepartementet og øvrige forskningsbestillere i forvaltningen.

– Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Da må våre kunnskapsmiljø være i verdensklasse. Jeg vil derfor ta tak i de utviklingspunktene som evalueringsrapporten avdekker, og i dialog med alle berørte parter diskutere konkrete muligheter for hvordan Havforskningsinstituttet kan bli bedre, sier Berg-Hansen.

Fiskeri- og kystdepartementet vil i behandlingen av rapporten lage en plan for oppfølging og invitere de mest berørte brukerne til å komme med sin vurdering av evalueringen og av de konkrete tiltakene som Oxford Research foreslår.

Les mer
Stø på havet- Evaluering av Havforskningsinstituttet (PDF - 6 MB)