MarSafe seminar i Vardø

Kystverket og innovasjonsprosjektet MarSafe arrangerer 8. og 9. september i Vardø et seminar om blant annet kommunikasjon som et verktøy for sjøsikkerhet.

Seminaret vil fokusere på teknisk kommunikasjon mellom aktører som har i oppdrag å bistå navigatører for økt sjøsikkerhet.

MarSafe (Maritime Safety Management in the High North), er et innovasjonsprosjekt som jobber for å identifisere brukerbehov og teknologiske muligheter for å fremme trygge og effektive operasjoner i nordområdene. I prosjektet deltar 18 bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat virksomhet.

MarSafe prosjektet vil utvikle en teknisk analyse av kommunikasjonsmuligheter med utgangspunkt i de utfordringene man står overfor i nordområdene de neste ti årene. MARINTEK leder prosjektet som går frem til 2011.

Tester kommunikasjonsutstyr

Samtidig med MarSafe seminaret vil prosjektet gjennomføre testing av kommunikasjonsutstyr om bord i en av Forsvarets fregatter. Testen skal se på kommunikasjonsteknologien som nå er tilgjengelig i Barentsregionen og kartlegge fremtidige behov og muligheter. Man skal også se på potensielle datakilder som kan utveksles mellom de forskjellige aktørene for å bedre beslutningsevnen under krisesituasjoner og andre operasjonelle aktiviteter. Resultatet fra testen vil presenteres i løpet av seminaret.

Parallelt med Barents Rescue

MarSafe seminaret finner sted i Vardø parallelt med Barents Rescue 2009 som denne gangen arrangeres av russiske myndigheter. Seminarets deltakere vil som observatører følge øvelsen. Barents Rescue har som hensikt å forenkle og bedre kommunikasjon, koordinering og samarbeid mellom land og sivile og militære enheter, som kan bli involvert i kriser i Barentsregionen. I øvelsen deltar beredskaps- og redningsaktører fra Russland, Finland, Sverige og Norge.