Fiskets gang uke 8 i 2012

Lodde. Foto: Harald Gjøsæter / Havforskningsinstituttet

Norges Sildesalgslag fikk innmeldt nesten 40.000 tonn lodde og knappe 10.000 tonn kolmule i uke 8, mens det av NVG-sild ble fanget bare knappe 1.800 tonn.

Lodde fra Barentshavet

Etter at aktsomhetsområdet ble opprettet før forrige helg, lette flåten seg lengre østover og mandag kom de bort i lodde ut av Tanasnaget, rute 0313. Men lodda var mindre enn den de hadde fisket lengre vest, bare 50 i samfengt snitt, melder Norges Sildesalgslag.

Fredag var deler av flåten tilbake lengre vest, denne gang nord av Sørøya, rute 0422-23, 1204. Størrelsen her var litt bedre, 47 i samfengt snitt. Men dette er heller ikke den størrelse som kjøperne ønsker. Rognmodninger var svært varierende, fra 15 prosent til 20 prosent.

Det er i hovedsak ringnot som har fisket, 38 700 tonn til dem, trål 730 tonn og kyst 475. Av ukekvantumet gikk 26 300 til konsum, 13 600 til mel/olje. Snittpris fra auksjonene ble kr 1,87 for konsum og kr 1,75 til mel/olje.

Fredag kom meldingen om siste utseilingsdato for kystflåten, som i år er satt til 5. mars klokken 24:00.

Kolmule

Også i uke 8 ble kvantumet på nesten 10 000 tonn. Av dette kvantumet kom ca. 7 000 tonn fra internasjonalt hav sørvest av Porcupine bank, og 3 000 tonn fra EU-sonen nord av Porcupine.

Med unntak av en sjølprodusert fangst, ble alt levert i Killybegs. Størrelsen varierte fra 156 gram til 200 gram, og med et snitt på 176 gram. Laveste pris var kr 2,65, høyeste pris kr 2,93. Snittprisen havnet på kr 2,78. Søndag kveld ble det fra feltet i EU-sonen rapportert om godt fiskeri, godt vær og mye fisk å se.

NVG-sild

I fisket etter norsk vårgytende sild har været satt en solid demper for fangstingen nesten hele uken. Det ble fisket knapt 1 800 tonn. Søndag 26. februar var ukens beste dag med ca. 870 tonn. 7 fangster ble tatt ved Karmøy, derav en låsfangst, og 7 fangster langs Mørekysten, fra Stadthavet i sør til Smølaområdet i nord. Snittstørrelsen lå rundt 300 gram, med 216 gram som minste snitt og 330 gram som største snitt. Sild fra én fangst ved Vikna var av en mindre størrelse, 168 gram.

Ukens priser har variert fra kr 3,25 til kr 6,41, og snittprisen havnet på kr 5,79.