Miljøsertifisering opp i Landsstyret

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har drøftet spørsmålet om miljøsertifisering av torsk.

AU er av den oppfatning at dette er en såpass tung sak at den må behandles av Landsstyret på møtet 22-23 september.

– Norges Fiskarlag arbeider fortsatt med å få til en MSC-sertfisering av torsk, men føler behov for ytterligere avklaringer sier generalsekretær i Norges Fiskarlag Jan Skjærvø i en melding på fiskarlagets hjemmeside.

– Fiskarlaget vil be om et snarlig møte med med alle berørte organisasjoner og institusjoner, for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag, legger han til.