Utvidet kysttorskvern i Borgundfjorden

Kysttorsk. Foto: A. Karlsen / Havforskningsinstituttet

Fiskeridirektoratet har besluttet å utvide kysttorskreguleringen i Borgundfjorden og Heissafjorden slik at vernetiltakene får virkning også for mai måned.

De tre siste årene har det vært forbudt å fiske i Borgundfjorden i mars og april, med unntak av fiske med håndstang og snøre. I samme periode har det vært forbud mot å fiske med stolpesatte garn i Heissafjorden dersom høyden på garn og stolper er 23 meter eller mer.

I år vil disse forbudene gjelde for mars, april og mai, melder Fiskeridirektoratet.

Med denne endringen blir vernetiltakene bedre tilpasset kysttorskens gytevandring inn i Borgundfjorden, heter det i meldingen fra direktoratet. Det blir ingen endring i adgangen til å fiske med stang og snøre.

Høring om kysttorsk avsluttet

Fiskeridirektoratet har nettopp avsluttet en høring om endring av kysttorskreguleringen i Borgundfjorden, og de fleste høringsuttalelsene er positive til en forlengelse av verneperioden, opplyser direktoratet.

Samtidig peker flere på at det kun fiskes små kvanta torsk med stang og snøre, og at dette fisket er del av en viktig tradisjon og kultur. Det er derfor liten støtte for at fiske med slike redskaper også skal forbys, påpeker direktoratet.

Fiskeridirektoratet har derfor funnet det riktig å videreføre adgangen til å fiske med stang og håndsnøre.

Les mer om høringen om utvidet fiskeforbud i Borgundfjorden og høyderestriksjonen på garn i Heissafjorden i artikkelen nedenfor.

Les også: Åpner Henningsværboksen for fiske 16.02.2012