Helrødt i Hofseth BioCare

Hofseth BioCare ASA fikk i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på -7,8 millioner kroner, mot -7,9 millioner kroner i 4. kvartal 2010.

Hofseth BioCare ASA rapporterer et EBITDA på -5.8 millioner kroner i 4. kvartal 2011 mot -7.7 millioner kroner i Q4 2010.

For rapporterer selskapet et EBITDA på -21.6 millioner kroner, sammenlignet med -12.8 millioner kroner i 2010. Hofseth BioCare hadde ingen kommersiell produksjon i 2010.

– I løpet av fjerde kvartal nådde Hofseth BioCare flere viktige milepæler. Kommersiell produksjon av lakseolje ble igangsatt, nye partneravtaler ble signert, og gjennom noteringen på Oslo Axess hentet vi kapital som gjør det mulig å satse i henhold til våre ambisiøse vekstplaner, sier administrerende direktør Sjur Jenssen.

Les også: Hofseth inngikk likviditetsgarantiavtale 15.12.2011
Les også: Hofseth BioCare notert på Oslo Axess 02.12.2011

Ubetydelige inntekter

Selskapets samlede driftsinntekter utgjorde i fjerde kvartal 233.000 kroner, mot 88.400 kroner i tilsvarende periode året før. For året som helhet kom driftsinntektene opp i 1.183.100 kroner, mot 170.700 kroner året før.

Konsernet hadde et negativt driftsresultat i fjerde kvartal på 7.3 millioner kroner og et underskudd på 24.3 millioner kroner for året som helhet, sammenlignet med tap på 7.8 millioner kroner og 12.9 millioner kroner i tilsvarende perioder i 2010.

Forventer nye avtaler om kort tid

Hofseth BioCare starter produksjon av protein, olje og kalsium fra sitt anlegg i Midsund innen utgangen av 1. kvartal 2012. Selskapet er nå i forhandlinger med nye distributører og ser for seg å signere avtaler som dekker nye geografiske markeder i Nord-Amerika og Asia innen kort tid.

Les også: Hofseth inngår avtale i Kina 29.02.2012

Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsapport Q4 2011 - Hofseth BioCare ASA (PDF)
Presentasjon Q4 2011 - Hofseth BioCare ASA (PDF)

Mer om Hofseth BioCare
Hofseth BioCare er et norsk biomarint selskap med hovedmål å tilby høyverdi biomarine ingredienser til humant konsum. Selskapet er grunnlagt på kjerneverdiene bærekraft og optimal utnyttelse av naturressurser. Gjennom innovativ produksjonsteknologi og logistikk er Hofseth BioCare i stand til å bevare kvaliteten på protein, kalsium og olje, fremstilt av fiskeavskjær. Produkter som tidligere bare kunne benyttes til dyrefôr, kan nå gjøres egnet til menneskelig konsum. HBCs mål er derfor å bidra til effektiv utnyttelse av marine ressurser, og å entre høyprofittmarkedet for kvalitetsingredienser til det humane ernæringsmarkedet. (Kilde: Hofseth BioCare ASA).