Havforskningsinstituttet ble glemt

Bøkfjorden: Havforskningsinstituttet ble uteglemt fra SFTs høringsrunde om Sydvaranger Gruves søknad om økt utslippstillatelse til Bøkfjorden. Nå har SFT utsatt høringsfristen.

Forsker og marinbiolog ved Havforskningsinstituttet, Jan Helge Fosså, er svært skeptisk til den store mengden giftige utslipp som planlegges og da særlig den økte bruken av kjemikaliet Lilaflot.

– De planlegger å slippe ut gigantiske mengder av dette svært giftige stoffet som er på rødlisten. Stoffet er også lite nedbrytbart. Så her kan man forvente at det bygges opp gradienter som kan ha negativ påvirkning på organismer, sier Fosså til NRK Troms og Finnmark.

Fra SFT får NRK opplyst at de ikke har noen god forklaring på hvorfor Havforskningsinstituttet ikke ble invitert med i høringsrunden, men sier at man tar med seg disse innspillene fra havforskerne.

Gruveselskapet støtter seg på rapporter fra Norsk institutt for vannforskning som viser at livet i sjøen ikke vil ta skade av utslippene. Men det er ikke Fosså ved Havforskningsinstituttet enig i, melder NRK.

– Jeg kan ikke se at det er dokumentert at dette ikke er skadelig på miljøet. Det er gjort svært få undersøkelser om dette. Om noen gang føre var-prinsippet skulle komme inn, så må det bli her, sier Fosså.

SFT skal i løpet av høsten bestemme om Sydvaranger Gruve får økt utslippstillatelse, opplyser NRK.