Peter Stette leverer utstyr til Aker-trålere

Aker Seafoods fornyer trålerflåten og har inngått kontrakt med STX OSV AS om bygging av 3 nye trålere. Illustrasjon: Aker Seafoods ASA

SKODJE: Utstyrsleverandøren Peter Stette AS har inngått kontrakt med STX OSV AS om levering av komplette fabrikker til Aker Seafoods 3 nye trålere.

Leveransen omfatter avanserte løsninger for ombordproduksjon av fersk og frossen hodekappet og sløyd fisk, med en kapasitet på opp til 80 tonn/døgn.

Les også: Aker Seafoods fornyer trålerflåten 21.09.2011

70 millioner kroner

Stette ser leveransen som et viktig steg i retning av å bli en foretrukket leverandør av fabrikkløsninger til trålerflåten.

– Kontrakten er den største i Stettes historie og bekrefter strategien som selskapet har fulgt de siste årene. Totalverdien på 70 mill kroner vil utgjøre en betydelig del av selskapets aktiviteter i tiden fremover, skriver Peter Stette AS i en pressemelding.

Den økende omsetningen vil også gi behov for flere medarbeidere, spesielt er det behov for ingeniører på design og prosjektering av produksjonsløsninger som leveres til fiskeindustri i et internasjonalt marked.

Stette starter med leveranser til STX OSV utpå høsten i inneværende år, og vil avslutte leveransen i begynnelsen av 2014 når siste båten skal overtas av Aker Seafood.

– God styring og oppfølging

Utstyret skal leveres til STX OSV sitt verft i Romania for installasjon. I gangkjøring og overtagelse skal skje hos STX OSV i Brattvåg.

– God styring og oppfølging har gjort oss trygg på at Stette er den riktige partneren for oss, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Aker Seafoods.

– Stette har en stab med dyktige og erfarne folk, og jeg er overbevist om at fabrikken vil gi oss effektive tråler i mange år fremover, sier Holst Dyrnes.

– Utviklingen av fabrikken har vært et prosjekt som har involvert både mannskap og ledelse, og levering av de nye skipene vil være en milepæl i Aker Seafoods sin historie, fremholder Holst-Dyrnes.

Fabrikker for både frysing og ferskfisk

Hvert skip er 69,8 meter langt og 15,6 meter bredt og vil inneholde en effektiv fabrikk for å håndtere torsk, sei og hyse.

Fisken blir sløyd, sortert og frosset der kvalitet og tiden fra fangst til frossen vare er i fokus. Fisken sorteres etter art og størrelsen, og blir logget inn på fabrikkens datasystem for optimal kontroll med hva som blir produsert til enhver tid.

Det vil bli integrert systemer for utnyttelse av biprodukter som lever og rogn, og en egen fiskemelfabrikk skal produsere fiskemel av avskjær og innmat. Helt i tråd med Aker Seafoods sitt ønske, blir hele fisken foredlet til produkter som markedet ønsker, fremholdes det i meldingen fra Stette.

Fisken fryses i blokker, pakkes og håndteres automatisk helt frem til ferdig emballert palle, noe som vil spare operatørene for mye tungt arbeid. Det vil også bli tilrettelagt for håndtering av ferskfisk, der fisken leveres til land i fersk og kjølt tilstand når markedet ønsker ferskfisk.

– Det er viktig for Aker Seafoods at også denne muligheten blir ivaretatt, heter opplyser Stette.

Det er lagt vekt på at operatørene skal ha de beste arbeidsforhold i fabrikken både med hensyn til ergonomi og sikkerhet. Hygiene er også i fokus, og alle flater blir designet for enkelt renhold og vask både under produksjon og etter avsluttet tur.

Peter Stette AS er involvert i leveranser til fiskeindustrien i mange markeder over store deler av verden. Produktene spenner fra enkle løsninger til avanserte robotiserte maskiner for håndtering av fisk og fiskeprodukter. Selskapet har en historie tilbake til 1929 og holder til i Skodje kommune utenfor Ålesund.