LOS-utvalget er oppnevnt

Illustrasjonsbilde: Losfartøyet «Los 120» ble  døpt i Kristiansund 11. mai 2010. Foto: Geir Tøvik / Kystverket

Regjeringen har i Statsråd fredag 2. mars 2012 oppnevnt utvalget som skal utrede lostjenesten.

Regjeringen besluttet i fjor høst at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører, som skal gjennomgå lostjenesten.

– Flere forhold tilsier at det nå bør foretas en helhetlig gjennomgang av lostjenesten. Regjeringa har derfor besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører, uttalte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i fjor høst.

Les også: Skal gjennomgå lostjenesten 22.10.2011

Utvalget

Utvalget skal etter planen avgi sin NOU våren 2013, og er sammensatt av følgende representanter:

Førstelagmann Bjørn Solbakken, Haugesund, leder
• Administrerende direktør Nils Magne Fjereide, Bergen
• Administrerende direktør Siri Hatland, Bergen
• Assisterende sjøfartsdirektør Sigurd Gude, Bærum
• Avdelingsleder Rune Mortensen, Sørum
• Forbundsleder Jan Magne Fosse, Lindås
• Fylkesmiljøvernsjef Kjersti Gram Andersen, Ski
• Maritim direktør Paal Waage, Oslo
• Losoldermann Elise Rusten, Tønsberg
• Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, Oslo
• Fylkesråd for plan og næring Kari-Anne Opsal, Harstad
• Havnedirektør, Ingvar M Mathisen, Bodø