Mange vil påvirke HAV21

En foreløpig grovtelling viser at det ble sendt inn omtrent 400 innspill til HAV21 innen fristen gikk ut 1. mars.

– Over all forventning, sier strategigruppens leder Liv Monica Stubholt.

Både forskningsmiljøer, sentral og lokal forvaltning, næringsliv og organisasjoner har kjent sin besøkelsestid og har utformet innspill til HAV21. Fram mot fristen 1. mars strømmet meldingene inn til den elektroniske postkassen, skriver HAV21 i en pressemelding.

– De siste innspillene kom idet vi skulle til å sette sluttstrek, og det er tydelig at miljøene har jobbet aktivt og engasjert for å formulere gode innspill som vil påvirke den videre prosessen, sier Liv Monica Stubholt.

– Jeg vil takke alle som har sendt inn innspill, for det engasjementet de viser for dette viktige temaet. Innspillene utgjør et bredt tilfang av spennende ideer og gode refleksjoner og vil legge grunnlaget for den videre prosessen. Det er en forutsetning for å få et godt resultat, det vil si en god FoU-strategi som for alle som er engasjert i havet, at den bygger på et bredt engasjement, både faglig, tematisk og geografisk, sier Stubholt.

Les også: – HAV21 ønsker innspill i full bredde 23.01.2012

Flest innspill om forvaltning og havbruk

Den første gjennomgangen viser at innspillene er litt ulikt fordelt på de fire områdene, med mange som berøer flere temaer:

• Ca. 130 innspill er relevante for Forvaltning
• Ca. 130 innspill er relevante for Havbruk
• Ca. 60 innspill er relevante for Fisk
• Ca. 70 innspill er relevante for Mat

Nå er det opp til sekretariatet å sortere innspillene og legge til rette for arbeidsgruppenes behandling. Arbeidsgruppene starter nå sitt arbeid og vil i løpet av våren jobbe med å utarbeide en delrapport på sitt område. Disse skal være ferdige midt i juni som er den neste viktige milepælen i prosjektet.

Deretter overtar strategigruppen som skal jobbe videre med materialet for å kunne levere en samlet strategi innen fristen 1. november.