- Regjeringen løser ikke problemet

- Regjeringen behandler symptomene i stedet for å ta grep i forhold til selve problemet for fiskeindustrien.

Det mener Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) om regjeringens nye likviditetsordning for fiskeindustrien.

- Nærmer seg ikke problemet

- Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) konstaterer at regjeringen fortsatt er bekymret for fiskerne på grunn av dårlig mottakskapasitet på landsiden. Låneordningen viderefører behandlingen av symptomer uten å nærme seg selve problemet - Fiskarlagets prismonopol, tordner NSL.

- Bedre avsetning enn på lenge

- Avsetningen av både saltfisk og fersk torsk er bedre enn på lenge. Norge har eksportert betydelig mer torskeprodukter så langt i 2009 enn på samme tid i 2008. Likevel snakker regjeringen om en markedskrise, reflekterer Jurgen Meinert, fagsjef Hvitfisk i NSL. 

Ikke markedskrise

- Grunnen til krisen finnes ikke i markedet. Den egentlige bakgrunnen for dagens problemer er at industrien tvinges til å betale for høye innkjøpspriser for fisk, sier Meinert.

- Når innkjøpsprisene  i større grad reflekterer fiskernes lønnskrav enn markedets evner og vilje til å betale for produktet, er det naturlig at dette fører til store konsekvenser for mottakssiden, sier Meinert.

- Trenger modernisering

Det er ikke nok å tilby lån for å opprettholde mottakskapasitet langs kysten. Likviditetslåneordningen er først og fremst brannslokking, uttaler NSL, som mener at regjeringen snarest må gjennomføre en modernisering av minsteprissystemet.