Fiskets gang uke 9 i 2012

Norges Sildesalgslag melder om en god uke i loddefiske hva kvantum angår, jevnt godt i kolmulefiske og noen NVG-sild fangster, spesielt i området fra Karmøy til Bømlo.

Loddefiske i Barentshavet

Heller ikke i uke 9 dukket den store og ettertraktede lodden opp. Det er heller andre vegen det har gått, ikke det at den har blitt mindre, men modningsprosessen går sin gang og det er en begrenset periode den er ettertraktet. Av områder det er fisket på, er det i hovedsak nord av Sørøya mesteparten av volumet er tatt, kun noen sporadiske fangster ble tatt fra området øst av Magerøya. Lodda i dette området er litt mindre en den lengre vest.

Fredag opprettet KV og OVT et nytt stort aktsomhetsområde lengre vest og sør enn det forrige området. Heldigvis ble det funnet lodde vest om dette området slik at fisket ikke stoppet opp, opplyser Sildelaget.

Fredag fikk Sildelaget informasjon om at det var mye lodde i Russisk område nært land og like øst for grensen. En del båter gikk østover, men ingen lodde viste seg, i alle fall ikke på norsk siden av grensen. På søndag 4. februar ble det funnet lodde langt vest, nord av Malangsgrunnen (rute 0401). Denne lodda var litt større, 45 i samfengt snitt og rognprosent på 22,5. I løpet av de første dagene vil vi få vite om det er lodde av noen mengde i disse områdene.

Totalt kvantum i uke 9 ble vel 37 000 tonn lodde, fordelt med 32 000 tonn fra ringnot, 750 tonn fra trål og 4 600 fra kyst. Til konsum ble det levert 24 400 tonn, til mel og olje 12 000 tonn. Resten gikk til sjølproduksjon. Auksjonsprisene for lodde til konsum ble i snitt kr 1,88, og for lodde til mel/olje kr 1,46.

Kolmule

Også uke 9 har gitt god uttelling i kolmulefiske, nesten 12 000 tonn kolmule ble meldt inn. Men prisene har ikke holdt seg på det nivået som vi har hatt tidligere. Ukens snitt ble kr 2,50 og det er fremdeles kjøperne i Killybegs som er mottakere.

Av kvantumet ble vel 9 000 tonn tatt i EU sonen og 2 000 tonn tatt i internasjonalt område. Mens fisket i EU sonen fremdeles er meget godt, er forholdene i internasjonalt område etter hvert blitt dårligere. Totalt er det i år meldt inn ca. 44 500 tonn. Av dette er knappe 11 000 tonn tatt i internasjonalt område, derav 500 tonn tatt av pelagiske trålere.

NVG-sild

Av norsk vårgytende sild ble det fisket vel 1 700 tonn i uke 9. Kystflåten stod for fangst av 1 000 tonn og trål tok 700 tonn. Det er i hovedsak i området fra Karmøy til Bømlo det har vært fisket og også ett par tre «låssettere» fikk fine fangster. Størrelsen lå på rundt 300 gram i snitt. Godt fiske har også noen snurrevadbåter hatt med daglige fangster.

Fisken som fanges her sør er levert fra Danmark i sør til Fosnavåg i nord. I tillegg er det tatt noen fangster i området ved Rørvik. Denne silden er vesentlig mindre, 180 gram i snitt. Et par trålfangster ble tatt på Haltenbanken, med sild fra 300 til 335 gram i snitt.

Ukens snittpris fra auksjonene ble kr 5,51.