75 biler stoppet i kontrollaksjon

Arkivbilde fra en svartfiskkontroll i Saltdal i 2010. Foto: Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet, Tollvesenet og Skatt nord gjennomførte kontroll av kjøretøyer som man antok fraktet fisk.

Onsdag 29. februar hadde Tollvesenet, Fiskeridirektoratet og Skatt nord en felles kontrollaksjon i kommunene Balsfjord og Målselv. Etatene har i en årrekke samarbeidet om slike felles kontrollaksjoner.

– Felles kontroller er effektivt. Vi får en rask informasjonsutveksling og samme kontrollobjekt blir kontrollert for flere forhold samtidig. Vi setter derfor stor pris på det samarbeidet vi har med Tollvesenet og Fiskeridirektoratet, sier underdirektør Anita Dalheim, Skatt nord, i en pressemelding.

Fisk med ukjent leverandør

Fiskeridirektoratet hadde kontroll for avdekking av uregistrerte landinger/omsetning av fisk. Føreren av en bil som ble stoppet ville ikke oppgi navnet på selgeren til den fisken han hadde i bilen, bortsett fra at den var kjøpt på Senja. Fiskeridirektoratets regionkontor i Troms vil følge opp saken.

Skatt nord hadde kontroll for å avdekke uregistrerte firma, uregistrerte arbeidstakere og uregistrert omsetning av fisk. Kontrollen resulterte i opplysninger som gir grunnlag for nærmere undersøkelser vedrørende uregistrert omsetning av fisk.

Tollvesenet hadde dieselkontroll av til sammen 67 kjøretøy, og avdekket én bil som brukte avgiftsfri diesel. Saken vil bli fulgt opp av Tollvesenet.