– Tar MSC-sertifisering på alvor

Leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen er klar på at Fiskarlaget tar MSC-sertifiseringen av torsk på alvor.

Saken er likevel ganske komplisert, sier Nilsen, og viser til det sammensurium av begreper som blir brukt om kysttorsk.

– Her snakkes det om fjordtorsk vandrende kysttorsk, banktorsk eller oppsigstorsk i følge det faktaarket som er utarbeidet av Havforskningsinstituttet. Det sier seg selv at dette blir komplisert for oss, sier Reidar Nilsen til fiskarlagets nettside.

For at alle skal behandles ryddig har vi bedt om et møte der både Fiskeri- og kystdepartementet og Havforskningsinstituttet deltar, sier Nilsen.

Les også: Miljøsertifisering opp i Landsstyret 24.08.2009

Les mer
Last ned faktaarket fra Havforskningsinstittuttet:

Kysttorsk nord for Stad (PDF)