Miljøsertifisering av norske reker

Norsk rekefiskeri i Barentshavet har nå blitt MSC-sertifisert.

Den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen dokumenteres ytterligere når norsk rekefiskeri i Barentshavet nå sertifiseres mot Marine Stewardship Councils (MSC) standard for bærekraftige fiskerier.

Rekefiskeriet føyer seg inn i rekken av norske kommersielle fiskerier som har gjennomgått MSC-sertifisering og Norge befester sin posisjon som den fiskerinasjonen i verden med størst andel miljøsertifiserte fiskerier, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding.

– For vårt markedsarbeid er det svært gunstig å få også MSC-sertifisering på plass. Ulike markeder krever ulike merker og dette vil gjøre norske reker enda mer konkurransedyktig, sier Ove Johansen som er markedssjef for reker og skalldyr i Norges sjømatråd.

Det norske rekefiskeriet i Barenthavet foregår året rundt, og de største markedene for norske reker fra Barentshavet finner man i Storbritannia, Sverige, Finland og Norge. Dette er markeder hvor fokuset på bærekraftige produkter er økende.

Rekefiskeriet i Barentshavet er allerede sertifisert etter standardene til KRAV og Friend of the Sea. Med en sertifisering også mot MSCs standarder, har norske rekeeksportører mulighet for å tilby produkter med et bredere utvalg av miljømerker i de viktigste markedene.

Det norske sei-, makrell-, og sildefiskeriet, samt torsk- og hysefiskeriet har allerede mottatt sin MSC-sertifisering. Med dette vil alle de store norske kommersielle fiskeriene være miljøsertifisert.

Marine Stewardship Council (MSC) har utviklet et sertifiseringsprogram for bærekraftige og godt forvaltede fiskerier. MSC-sertifiseringen er basert på en tredjepartsrevisjon av fiskeriet opp mot standarder og gjennomføres av et akkreditert sertifiseringsbyrå.