Ny makrellavtale med EU for 2012

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norge og EU har i tråd med tidligere avtaler mellom partene, inngått en bilateral avtale om forvaltning av makrell for 2012.

Selv om Norge og EU strakk seg langt under forhandlingene om fordeling av makrellbestanden for å imøtekomme kravene fra Færøyene og Island, har det ikke vært mulig å finne en felles kyststatsløsning, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

Norge og EU har derfor igjen inngått en bilateral avtale. Denne gir en kvote på 181.085 tonn makrell til Norge og 396.468 tonn makrell til EU.

Kvotene er basert på en felles forvaltningsplan i tråd med rådene fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES) og etter tradisjonell fordelingsnøkkel for makrellkvoten mellom Norge og EU.

– Jeg er glad for denne avtalen med EU. Situasjonen tatt i betraktning, er dette en god løsning for norske fiskerier. Vi vil imidlertid fortsette å jobbe hardt med å finne fram til en permanent kyststatsavtale om forvaltningen av makrellen for årene framover, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Kvotene er noen få tusen tonn lavere enn kvotene som Norge og EU fastsatte for 2011.

Les også: Makrellavtale mellom Norge og EU 11.12.2010