Hvem skal betale redningsoperasjoner i Arktis?

Illustrasjonsfoto: En båt utenfor Ilulissat, Grønland. Foto: Silje Bergum Kinsten / norden.org

Når ulykken er ute i arktiske farvann, er det ikke alltid innlysende hvilket land som er ansvarlig for redningsoperasjonen.

På sitt temamøte om Arktis neste uke, henvender Nordisk råd seg til finansministrene, med en oppfordring om å finne finansieringsmodeller for felles redningsaksjoner i Arktis, skriver Nordisk råd i en pressemelding.

Økende trafikk

Den økende cruisetrafikken rundt Grønland er et eksempel på behovet for økte redningstiltak i Nord-Atlanteren. Nordisk råd har tidligere oppfordret de nordiske landene til å finansiere felles redningstiltak, men uten resultat. Nå akter man å anbefale finansministrene å nedsette en arbeidsgruppe som skal utarbeide mulige løsninger.

Utvinning av olje og gass

På temamøtet i Reykjavík tar Nordisk råd også opp sikkerhetsaspektene i forbindelse med utvinning av olje og naturgass i Arktis. Her vil man ta skrittet videre fra rådende avtaler om opprensing etter miljøulykker, og man ønsker en avtale som regulerer utvinningen, i den hensikt å minimere risikoen for ulykker.

Nordisk råd ønsker en felles strategi

Også behovet for en felles strategi som kan samle de nordiske landene om felles utfordringer i Arktis, tas opp i plenum fredag 23. mars. Rådet ventes å anbefale de nordiske landenes regjeringer å utarbeide en strategi som ikke bare ser på utvinningen av naturressurser, men også tar hensyn til befolkningen i de tynt befolkede arktiske områdene. Norges, Islands, Grønlands og Færøyenes nordiske samarbeidsministre deltar med innlegg i debatten.

Til de demografiske utfordringene i Arktis hører blant annet mangelen på kvinner, som er et faktum når unge kvinner flytter for å utdanne seg, få bedre jobb og bedre skole til sine barn. På temasesjonen tas utfordringene opp i et skriftlig spørsmål til de nordiske regjeringene.

Nordisk råds møte i Reykjavík pågår 21.–23. mars. Vinneren av Nordisk råds litteraturpris 2012 kunngjøres også i Reykjavík den 22. mars.