Åpner Henningsværboksen

Fiskeridirektøren åpner for fiske med konvensjonelle redskaper for fartøy under 15 meter.

– Fiskeridirektøren har med øyeblikkelig virkning åpnet et område ved Henningsvær i Vestfjorden for fiske med konvensjonelle redskaper (unntatt snurrevad) for fartøy under 15 meter, melder Fiskeridirektøren i dag.

Tidligere i år gjenåpnet Fiskeri- og kystdepartementet for fiske i «Henningsværboksen», men bare for fartøy under 11 meter i 1. halvår 2012.

Les også: Åpner Henningsværboksen for fiske 16.02.2012

Mer om Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Fiskeri- og kystdepartementets overordnede mål, som er å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring, samt annet marint basert næringsliv. Direktoratet ledes av fiskeridirektøren. (Kilde: Fiskeridirektoratet).