Bedre marginer for Norway Pelagic

Norway Pelagic ASA rapporterer om bedre etterspørsel og marginer for pelagisk fisk i 2. kvartal 2009.

Norway Pelagic har gjennomført et kvartal med positiv utvikling i hovedmarkedene med realisering av varelager fra 1. kvartals produksjon til stadig økende marginer, uttaler selskapet i en børsmelding.

2. kvartal er som regel en periode med lite råstoff og dermed lav aktivitet. Aktiviteten i perioden har hovedsakelig vært knyttet til nordsjøsild i juni, samt kolmule i april, melder selskapet.

Konsernets netto driftsinntekter i 2. kvartal var kr 448,5 mill. mot kr 269,6 mill i fjor. Driftsresultatet var kr 26,3 mill. mot kr -9,0 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr 22,2 mill. mot kr -4,5 mill. i fjor. Resultat før skatt for 1. halvår var kr 75,2 mill. mot kr 33,1 mill. i fjor.

– Vi er fornøyd med utviklingen i markedene og den posisjon Norway Pelagic har oppnådd. Vi har vært bevisste på å øke bearbeidingsgraden, noe som har bidratt positivt til lønnsomheten. Vi ser nå frem til hovedsesongen med høy aktivitet, med rekordhøye gjenstående kvoter på både makrell og sild, sier adm.dir Gunnar Domstein.