Fiskets gang uke 12 i 2012

Illustrasjonsfoto: Olav Endre Drønen

Kolmulefiske i vest var på det jevne, mens det var vanskelige forhold for loddefiskeet i nord. Og i sør var silda fraværende i Rogaland, melder Norges Sildesalgslag.

Lodde

– Loddefisket har vært vanskelig gjennom hele vinteren. Så også sist uke med stor innsats som kun gav et kvantum på 24.000 tonn. Av dette har ringnot bidratt med 12.000 tonn, trål 6.200 tonn og kystgruppen har bidratt med 4.000 tonn, opplyser Sildelaget.

Fra utenlandske fartøy og forskning/skolekvote fikk Sildelaget innmeldt 18.000 tonn.

Lodda har også denne uken hatt et vestlig trekk. Hoveddelen av ukens kvantum ble fisket utenfor kysten av Troms. Kun 1.550 tonn ble fisket nordvest av Nordkapp.

Av ukens kvantum er 10.500 tonn omsatt til oppmaling. Prisene til denne anvendelsen har lagt på fra minstepris på vel kr 1,00 til kr 1,65 som høyeste pris.

Til konsum ble det omsatt 13.500 tonn. Her har enkelte kjøpere strukket produksjonen av samfengtlodde lengre enn forventet. Prisene til konsum har lagt fra minstepris kr 1,80 til kr 2,50 som høyeste pris for direktelevering i Murmansk. Gjennomsnittet havnet på kr 1,85, opplyser Sildelaget.

Etter at trålgruppen har slitt med å fange lodda med trål og derved hadde mye igjen på sin kvote, så ble det åpnet for fritt fiske i denne gruppen. I tillegg er det gitt økning i kvotefaktor (0,5) for ringnot, samt utvidelse (75 tonn) for kystgruppen.

Totalt så gjenstår det nå 22.600 tonn av årets kvote på 221.000 tonn.

Kolmule

En uke på det jevne på kolmula med totalt 10.600 tonn. Av dette kvantumet har 10 kolmuletrålere, og 3 pelagiske trålere hatt en eller flere fangster i uke 12.

Fisket har i hovedsak foregått i EU sonen, fra N 55° nordvest av Irland, til N 57°30´ sørvest av St. Kilda. Kun et mindre kvantum ble tatt i internasjonalt farvann.

Da kolmuletrålerne har tatt det nødvendige kvantumet i internasjonalt farvann, ble det sist uke åpnet opp for at en kunne ta hele kvoteenheten på 1.840 tonn i EU sonen.

Med kolmuleaktiviteter lenger nord, så ser Sildelaget at flere tar større utbudsområde og inkluderer både anlegg på Færøyene, Skottland/Shetland og Norge. Fangstene er av den grunn solgt til anlegg på alle disse plassene i tillegg til Killybegs, som har tatt hovedkvantumet av kolmule denne sesongen.

Prisene i auksjonen sist uke havnet på fra kr 2,28 til 2,72, med 2,52 som snitt for alle fangstene.

Av totalkvoten på 118.614 tonn, er det nå fisket knappe 76.000 tonn.

– Det gledelige denne sesongen er at alle fangstene er omsatt til konsumanvendelse, og ved lossing har kun et lite kvantum blitt avvist, heter det i ukerapporten fra Norges Sildesalgslag.

I kommende uke forventer Sildelaget færre båter i dette fisket.

NVG-sild

Silda kom ikke inn i mengder i Ryfylkefjordene som man håpet på tidligere i måneden. Sist uke fikk Sildelaget kun 340 tonn i journalen.

Flere båter har nå forlatt feltene i sør, og enkelte kjøpere har og pakket sammen for sesongen. Og basert på de siste rapportene fra fiskerne, så har silda satt kursen på nordvest til beiteområdene i Norskehavet.