Diskuterte utkast av fisk med Europaparlamentet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen hadde i forrige uke møte i fiskerikomiteen i Europaparlamentet og politiske samtaler med EUs fiskerikommissær Maria Damanaki.

Berg-Hansen var forrige uke i Brussel for å drøfte viktige felles utfordringer for Norge og EU på fiskeri- og sjømatområdet. Fiskeri- og kystministeren har også besøkt norske utstillere på den europeiske sjømatmessen (European Seafood Exposition) og hatt samtaler med den skotske fiskeriministeren Richard Lockhead. Tirsdag 24. april hadde hun møte med fiskerikommissær Maria Damanaki.

– Norge er en stor sjømatnasjon og EU er vårt viktigste marked for sjømat. Hele 20 prosent av EUs import av sjømat kommer fra Norge. I Barentshavet har vi nå verdens største torskebestand, som resultat av en ansvarlig forvaltning bygget på føre var-prinsippet. Dette ser også andre land, og i Brussel opplever vi stor interesse for norske forvaltningsløsninger, sier Berg-Hansen, som brukte mye tid på dette temaet i parlamentet.

Norge og EU har sammen en betydelig stemme innenfor fiskeriforvaltning globalt. Under både møte i fiskerikomiteen og i møter med Maria Damanaki ble saker som reformen av EUs felles fiskeripolitikk, handel med sjømat og fiskeriforvaltning drøftet.

– EU er nå midt i prosessen med å reformere sin felles fiskeripolitikk. Jeg har gitt uttrykk for min fulle støtte til EUs fiskerikommisær Damanaki og hennes forslag om innføre forbud mot utkast av fisk, slik som vi har i Norge. Dette er en viktig sak og jeg setter stor pris på den nære dialogen med kommissær Damanaki og fiskerikomiteen i Europaparlamentet, sier Berg-Hansen i en pressemelding.