– Historien om en bistandssuksess

Forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen». Foto: Havforskningsinstituttet

«The EAF-Nansen Project», der Havforskningsinstituttet er en sentral aktør, er en suksesshistorie om bistandsarbeid, mener FAO.

FAO – FNs matvareprogram velger, på bakgrunn av en rekke strenge kriterier, ut sine mest vellykkede bistandsprosjekter. For å gjøre seg fortjent til tittelen «FAO Success Story» må prosjektet dokumentere en positiv, målbar effekt både lokalt og regionalt. I tillegg blir det lagt stor vekt på kvaliteter som bærekraft, kompetansefremming og overføringsverdi.

Nansen-prosjektet

Havforskningsinstituttet (HI) drifter fartøyet og har ansvaret for de vitenskaplige resultatene i Nansen-prosjektet, Norad/UD står for finansieringen, mens FAO sørger for avtaler med ulike land. De siste årene er prosjektet blitt mer økosystemorientert, og i 2009 skiftet det navn til «The EAF-Nansen project».

Åsmund Bjordal leder Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF) på Havforskningsinstituttet. Han opplever at prosjektets status som suksesshistorie, også er en viktig anerkjennelse av Havforskningsinstituttet, skriver HI i en pressemelding.

– Mange forskere og sjøfolk fra Havforskningsinstituttet har bidratt til Nansen-prosjektet opp gjennom årene. I tillegg har godt samarbeid med UD/Norad og FAO vært helt avgjørende for suksessen, sier Bjordal.

Les også: Tråler plastavfall utenfor Vest-Afrika 14.05.2010
Les også: På miljøtokt utenfor Ghana 29.04.2010

Deler kunnskap og kompetanse

Norsk u-hjelpspolitikk har tidvis vært utsatt for sterk kritikk. Åsmund Bjordal minner om at det også finnes vellykkede bistandsprosjekter. Han forteller at fiskeribistanden generelt kan vise til gode resultater – noe som også ble bekreftet av en uavhengig evaluering i 2008.

– Norge har rike fiskeritradisjoner, og vi har kommet langt når det gjelder god forvaltning av fiskeriene. Med vår kunnskap og kompetanse kan vi bidra til en mer bærekraftig høsting også i andre land, sier Bjordal.

Les også: På forskningstokt langs Mosambiks kyst 16.08.2009

– Viktig med nytt fartøy

F/F «Dr. Fridtjof Nansen» har vært sentral i Nansen-prosjektet. Fartøyet er snart 20 år gammelt. Bjordal understreker at et nytt fartøy er helt avgjørende for videreføringen av prosjektet.

– Nansen-prosjektet vil fremdeles fokusere på ressursovervåking, men i framtida vil virksomheten dreie mer mot forskning på globale problemstillinger som klimaendringer, havforsuring og bevaring av biodiversitet. Skal vi klare å møte disse utfordringene er vi helt avhengig av et moderne forskningsfartøy. Uten en ny båt vil Nansen-prosjektet sannsynligvis bli faset ut fra 2015, sier Bjordal.

Rederiavdelingen og Fiskerifaglig senter på Havforskningsinstituttet bidrar til en rapport om behovet for ny båt. Rapporten skal oversendes Utenriksdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet innen 15. juni opplyser HI.

Les også: – Afrika neste for norsk sjømatnæring? 05.03.2012

Mer om EAF-Nansen Project

  • EAF står for Ecosystem Approach to Fisheries.
  • Prosjektet skal styrke den marine kunnskapsbasen i utviklingsland og bistå med innføringen av økosystembasert tilnærming i fiskeriene.
  • Havforskningsinstituttet, Norad og FAO – FNs matvareprogram samarbeider om prosjektet., som har pågått siden 1975.
  • Det blir administrert fra FAOs hovedkvarter i Roma.
  • Forskningsfartøyet F/F “Dr. Fridtjof Nansen” står for de fleste økosystemtoktene i regi av prosjektet. (Kilde: HI).