Innovasjonspris deles ut for 10. gang

Stiftelsen Nor-Fishing vil på årets fiskerimesse dele ut stiftelsens innovasjonspris for en innovativ nyhet innen fiskeri- og havbruksnæringen.

Innovasjonsprisen som deles ut den 14. august på «Nor-Fishing 2012», blir den tiende i rekken av innovasjonspriser fra stiftelsen, og går i år til en nyhet innen fiskerinæringen.

Prisen deles ut for et produkt, en prosess eller annet konkret tiltak som skaper fornyelse, effektivisering, sikkerhet, miljø og kvalitet i fiskeri- og havbruksnæringen. Det er også av betydning at ideen kan gi økt lønnsomhet for den aktuelle næringen og for utvikleren selv. Prisen har siden 2003 bidratt med vel 1,1 mill. kroner til utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

Det har siden 2003 vært nærmere 150 søknader fra inn- og utland til Innovasjonsprisen, som består av et beløp på kr 100 000, diplom og et bilde. I tillegg til de ni som allerede har fått prisen har det også vært delt ut diplom og et mindre beløp til gode prosjekter, selv om de ikke har nådd helt opp i konkurransen, skriver Nor-Fishing i en pressemelding.

– Gir inspirasjon til videre utvikling

Fagsjef i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), Kjell Maroni, har vært med i juryen for Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris siden starten i 2003. Av prosjekter som har vunnet innovasjonsprisen, nevner Kjell Maroni båtbyggerbedriften Seigla Efh på Island. De mottok prisen i 2008 for uvikling av en automatisert senkekjøl som gir økt stabilitet, bedre manøvrering og bedre produktivitet for hurtiggående fiskebåter. I 2011 fikk Flatsetsund Engineering AS innovasjonsprisen for et pumpesystem som fjerner lus på laks.

Maroni er klar på at Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris har gitt vinnerbedriftene både et attraktivt økonomisk tilskudd og inspirasjon til videre forskning og utvikling. Prisen har også hatt vesentlig drahjelp i bedriftenes markedsføring og gitt fiskeoppdrettere og fiskere bedre arbeidsforhold og sikkerhet i deres daglige virke.

Kjell Maroni minner også om søknadsfristen er 1. juni til årets innovasjonspris. Her kan alle søke og alle som vet om noen som holder på med et spennende prosjekt innen fiskerinæringen, kan nominere en kandidat direkte til Stiftelsen Nor-Fishing.

– Det er alltid spennende med mange søkere, avslutter Kjell Maroni.