Resultatfall for Austevoll Seafood

Austevoll Seafood fikk i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 315,7 millioner kroner, mot 521,3 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Konsernet Austevoll Seafood ASA hadde driftsinntekter på MNOK 2 989 i 1. kvartal 2012, mot til sammenligning MNOK 2 952 i 1. kvartal året før. Det fremgår av resultatrapporten for 1. kvartal 2012 som Austevoll Seafood ASA la frem i dag.

Høyere volum og lavere priser

Austevoll Fisk Gruppen var innkonsolidert i første kvartal 2011 og omsetningen i første kvartal 2011 var MNOK 408. Austevoll Fisk Gruppen ble fusjonert inn i Norway Pelagic ASA fra og med tredje kvartal 2011.

Økning i omsetning i første kvartal 2012 sammenholdt med samme kvartal i 2011, justert for Austevoll Fisk Gruppen, er på 17,5 prosent.

– Økning i omsetning kommer som en følge av høyere salgsvolum i kvartalet, innenfor samtlige av konsernets virksomhetsområder, opplyses det i rapporten.

– Oppnådd pris for atlantisk laks, ørret og fiskemel har imidlertid vært lavere i dette kvartalet sammenlignet med samme kvartal i 2011. Bransjens spotpris for hel superior laks har gått ned med 34,6 prosent sammenlignet med første kvartal 2011, opplyses det videre.

EBITDA før verdijustering av biomasse i første kvartal var MNOK 435 (Q1 2011 MNOK 612). Nedgangen kommer som en følge av nedgangen i pris på atlantisk laks og ørret som startet i andre halvår 2011. Virksomhetsområdene innenfor pelagisk fiskeri har hatt en økning i EBITDA i kvartalet sammenlignet med samme periode i 2011.

EBIT før verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 270 (Q1 2011 MNOK 486). Det er i kvartalet bokført MNOK 50 i andre kostnader og nedskrivninger i forbindelse med Lerøy Seafood Group sin nedleggelse av slakteriet i Kristiansund. Det har i første kvartal vært en positiv IFRS biomassejustering med MNOK 89, tilsvarende IFRS biomassejustering for samme kvartal i 2011 var positiv med MNOK 50. EBIT etter verdijustering av biomasse i kvartalet var MNOK 359 (Q1 2011 MNOK 536).

Les også: Svakere fra Lerøy Seafood 15.05.2012

Inntekt fra tilknyttet virksomhet var i første kvartal MNOK 9 (Q1 2011 MNOK 37). Nedgangen i resultat fra tilknyttet virksomhet i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i 2011 kommer som følge av lavere prisoppnåelse for atlantisk laks og ørret for de tilknyttede selskapene innenfor denne bransjen. De største tilknyttede selskapene er Norskott Havbruk AS (eier av det Skotske oppdrettsselskapet Scottish Sea Farms Ltd.), Norway Pelagic ASA og Brødrene Birkeland AS.

Konsernets netto rentekostnader utgjorde i første kvartal 2012 MNOK -53 (Q1 2011 MNOK -47).

Resultat før skatt og biomassejustering er i første kvartal MNOK 227, resultat før skatt og biomassejustering i samme kvartal 2011 var MNOK 472.

Markedsforhold og utsiktene fremover

Fiskemel og -olje
Fiskemelsprisene har vist en stigende trend siden starten av året og prisene er nå i området USD 1 520 pr tonn for SuperPrime (FOB Peru) og USD 1 420 for Standard 65 prosent (FOB Peru). Fiskeoljeprisene har vist en stigende trend i første kvartal, og markedsutsiktene er gode, skriver selskapet i rapporten.

Konsum
Styret forventer god etterspørsel etter konsernets konsumprodukter. I Sør-Amerika forventes god etterspørsel både i hjemmemarkedet og for eksport, med stabilt gode priser fremover.

Produksjon, salg og distribusjon laks og ørret
– Det forventes en større vekst i det globale tilbudet det nærmeste året. Utviklingen i etterspørselen er likevel svært god, og lavere priser gir grunnlag for optimisme med hensyn til fortsatt positiv utvikling i etterspørselen. Forannevnte, sammenholdt med forventning om bedret produktivitet i virksomhetsområdets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for vår positive holdning til virksomhetsområdets utvikling, heter det videre i rapporten.

Konsernet
Utvikling av varige verdier krever tålmodighet og evne til å være langsiktig. Konsernet er solid og har vist en god utvikling og er i dag godt posisjonert i flere deler av verdens sjømatnæring. Konsernet skal over tid vokse og utvikle seg videre innenfor de områdene konsernet er etablert, fremholdes det i rapporten.

– Styret er med gjeldende markedsforhold i det alt vesentlige tilfreds med konsernets resultat for første kvartal 2012. Konsernets gode posisjon i verdens sjømatnæring, danner grunnlag for en positiv holdning til konsernets utvikling fremover, fastslås det i rapporten.