– Flere årsaker til gode fiskebestander

Det er flere årsaker til at det nå er gode fiskebestander i Barentshavet.

Lavt fiskepress kombinert med gunstige temperaturer og mye mat er de viktigste årsakene til at vi nå har svært gode bestander av torskefisk i Barentshavet, melder Havforskningsinstituttet.

Temperaturøkning gir fisken et større leveområde, bedret mattilbud, flere yngel som overlever og økt rekruttering til den fiskbare bestanden.

Fiskedødeligheten har gått betydelig ned siden årtusenskiftet og knapt nok vært lavere de siste 50 år. Redusert fiskedødelighet fører til en forbedring av bestandssituasjonen, selv om rekruttering og vekst er på det jevne.

Dessuten så har torsk for øyeblikket godt med mat fordi det nå er store bestander av både reker og fisk som lodde og polartorsk, som utgjør viktig føde for torsk.