Nedgang for pelagisk fisk i oktober

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Det ble eksportert pelagisk fisk for 1,3 milliarder kroner i oktober 2012, noe som er en nedgang på 422 millioner, eller 24 prosent i forhold til oktober i fjor.

Eksporten av makrell har gått ned med 22 prosent til 929 millioner, mens eksporten av sild har gått ned med 30 prosent til 340 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert pelagisk fisk for 5,9 milliarder kroner, en nedgang på 12 prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

– Etter en god start på året med eksportrekord i første kvartal har prisene på makrell sunket kraftig og vi ser nedgang i eksportverdien på pelagisk fisk. Sildekvoten er lavere enn på mange år slik at med dagens prisnivå kan man ikke forvente at 2012 blir et nytt rekordår, sier senioranalytiker Kristin Lien i en pressemelding fra Norges sjømatråd.

Japan og Kina var de største mottakerlandene i oktober og dette er i all hovedsak makrell ment for konsum i det Japanske markedet.

Japan største makrellmarked

Det ble eksportert 93 000 tonn fryst hel makrell i oktober 2012, noe som tilsvarer 18 000 tonn mer enn i oktober i fjor. Japan, Kina, Nederland, Nigeria og Korea var de største mottakerlandene. Det var en nedgang i eksporten til Japan fra 38 000 tonn i oktober i fjor til 22 000 tonn i oktober i år. Gjennomsnittlig eksportpris for fryst hel makrell var i oktober 9,91 kroner, noe som er 5,31 kroner lavere enn oktober i 2011. Hittil i 2012 er det eksportert 213 000 tonn fryst hel makrell, noe som er 5 000 tonn mindre enn for samme periode i 2011.

Ukraina største marked for fryst hel sild

Det ble eksportert 20 000 tonn fryst hel sild i oktober 2012, noe som er 17 000 tonn mindre enn for oktober i fjor. Sildeeksporten har i hovedsak gått til Ukraina, med mindre volumer til Litauen og Russland. I oktober var prisen på fryst hel sild 7,36 kroner, noe som er en nedgang på 0,35 kroner fra oktober 2011. Hittil i 2012 er det eksportert 279 000 tonn fryst hel sild, noe som er 100 000 tonn mindre enn for samme periode i 2011.

Polen og Tyskland størst på sildefilet

Det ble eksportert 10 000 tonn fryste sildefiletprodukter i oktober måned, noe som er 1 000 tonn mer enn for tilsvarende måned i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Polen og Tyskland. Gjennomsnittlig pris i oktober var 13,56 kroner per kilo, noe som er tre prosent lavere enn for oktober måned i fjor. Hittil i år er det eksportert 97 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som er 10 000 tonn mindre enn for samme periode i 2011.