– Verdensledende på polarmiljøforskning

En betydelig utvidelse av både antall ansatte og byggareal på Polarmiljøsenteret, skal være med å gjøre Tromsø til verdensledende innen polarmiljøforskning.

Planene ble presentert i Tromsø i dag og får klar støtte fra Miljøvernminister Erik Solheim og resten av regjeringa, går det frem av en pressemelding fra Polarmiljøsenteret.

150 nye ansatte og en utvidelse av det eksisterende Polarmiljøsenteret med cirka 6000 kvadratmeter. Det er tallene som miljøvernminister Erik Solheim fikk presentert i Tromsø onsdag. Også opplevelsesenteret Polaria skal utvide sine lokaler.

Beslutningen om utvidelsen av kommer knappe 11 år etter at ni institusjoner ble samlokalisert i eget bygg i Tromsø, og som en direkte følge av nordområdemeldinga, ”Nye byggesteiner i nord”, som ble lagt fram i Tromsø i mars.

Polarmiljøsenteret huser i dag Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning, Norges geologiske undersøkelse, Statens strålevern, Statens kartverk, Tromsø og Kystverket. I tillegg har Arktisk Råd sitt sekretariat i bygget frem til 2012. Totalt er det i dag 200 ansatte i bygget.

Nå ønsker også Havforskningsinstituttet, CICERO Senter for klimaforskning og Statens Forurensingstilsyn å flytte inn i bygget.

Norsk Polarinstitutt

Direktør ved Norsk Polarinstitutt, Jan Gunnar Winther, ønsker utvidelsen velkommen.

– Vi ser fram til et spennende og større mangfold. Det er utrolig viktig å øke verdiskapninga og skape nye arbeidsplasser. Da må vi ha som mål at Tromsø skal bli den internasjonale hovedstaden for nordområdene, sier Winther.