Aker BioMarine vedtok fusjon

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine ASA vedtok fredag 9. november at selskapet skal fusjoneres inn i Aker Seafoods Holding AS.

I en børsmelding viser Aker BioMarine ASA til tidligere børsmeldinger av 12. september, 19. september og 8. oktober 2012 vedrørende forslag til fusjon mellom Aker BioMarine ASA (AKBM), som overdragende selskap, og Aker Seafoods Holding AS (AKSH), som overtakende selskap.

Etter forslaget til sammenslåing skal aksjeeierne i AKBM (unntatt AKSH) motta vederlagsaksjer i Aker ASA (AKER).

AKBM avholdt fredag 9. november ekstraordinær generalforsamling vedrørende behandling av fusjonen.

– Forslaget ble vedtatt av generalforsamlingen, opplyses det i meldingen fra Aker BioMarine ASA.

Beslutningen om fusjon vil umiddelbart bli meldt til Foretaksregisteret, og det vil løpe en kreditorfrist på to måneder fra og med dato for registrering av fusjonsbeslutningen i foretaksregisteret, jf. allmennaksjeloven § 13-15.

Forutsatt at alle vilkår for gjennomføringen er oppfylt, ventes det at fusjonen kan gjennomføres i løpet av januar 2013, opplyses det i meldingen.

Aker Seafoods Holding øker beholdningen

Aker Seafoods Holding AS har den 12. november 2012 kjøpt 36.527.419 aksjer i Aker BioMarine ASA, til en pris av NOK 1,32 pr aksje, fremgår det av en ny børsmelding i dag.

Kjøpet innebærer at Aker Seafoods Holding AS eier 1.046.658.324 aksjer i Aker BioMarine ASA, tilsvarende 89,2 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.

Aker Seafoods Holding AS er et heleid datterselskap av Aker ASA, som igjen er et selskap kontrollert av Kjell Inge Røkke, styreleder i Aker BioMarine ASA.

Røkke kontrollerer etter dette direkte og indirekte 1.046.658.324 aksjer i Aker BioMarine ASA, tilsvarende 89,2 prosent av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.