Berg-Hansen møtte sin franske kollega

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen har vært i Frankrike for å drøfte viktige felles utfordringer og muligheter for Norge og Frankrike på fiskeriområdet.

Berg-Hansen hadde fredag 16. november politiske samtaler med den franske fiskeriministeren Frédéric Cuvillier i byen Boulogne-sur-Mer.

– Det er nyttig å ha en direkte dialog om disse viktige sakene, Cuvillier er som jeg, veldig opptatt av at vi i fellesskap skal arbeide for bærekraftig, trygg og god sjømat. EU er midt i prosessen med å reformere sin felles fiskeripolitikk. Vi har derfor utvekslet synspunkter om de ulike elementene i reformen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Under møtet ble reformen av EUs felles fiskeripolitikk, forvaltning av felles fiskebestander i Nordsjøen og forvaltningen av makrell drøftet. I tillegg ble handel med sjømat diskutert. Frankrike er et stort marked for norsk fiskerinæring. I fjor eksporterte Norge sjømat for over 5 milliarder til Frankrike.

– Det er også viktig for meg å ha en god dialog om handel og trygg sjømat i et så stort marked, sier Berg-Hansen.

Berg-Hansen og Cuvillier drøftet også mulighetene for å øke sjøtransporten. - Norge og Frankrike har samme utfordringer i transportsektoren, ved at for lite gods går sjøveien. Vi var enige om at her ligger muligheter, og de to landene kan lære av sine forskjellige erfaringer, sier fiskeri- og kystministeren.

På turen besøkte Berg-Hansen Marine Harvest sitt anlegg og ble vist rundt i fiskerihavnen i byen. Berg-Hansen møtte også representanter for fiskerne i distriktet.