Eksporterer kunnskap om fiske og havbruk

Statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet besøker Indonesia. Tirsdag 27. november innledet hun et seminar om bærekraftig fiske, havbruk og matsikkerhet.

– Vekst i havbruksnæringen er avhengig av bærekraftige løsninger. For å nå vårt potensial må vi utvikle gode retningslinjer som bidrar til å styrke sjømatnæringens rolle som verdiskaper, og vi må legge til rette for innovative teknologiske løsninger, sier Kristine Gramstad.

Indonesia har satt seg store mål for havbruksnæringen, og de ser til Norge når de vil bli verdens ledende oppdrettsnasjon. Norge er en viktig leverandør av forskning og kompetanse til Indonesias havbruksnæring. Det er et enormt potensial i havet, og bare en relativt liten del av marine ressurser brukes til matproduksjon, heter det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.