– Letingen etter omkomne må styrkes

Ressursene som er satt av til søk etter antatt omkomne personer på havet må styrkes. Det mener Norges Kystfiskarlag.

– Kystbefolkningen må kunne føle trygghet for at penger og materiell står tilgjengelig for dem den dagen behovet oppstår, sier daglig leder i Norges Kystfiskarlag Hilde Rødås Johnsen.

Politiet har siden 2001 administrert midler til søk etter antatt omkomne personer på norsk jord, og ut til 12 nautiske mil fra kysten gjennom den såkalte SEAO ordningen. For hele Hovedredningsentralen Nord-Norges område utgjør budsjettet for denne ordningen rundt 2 millioner kroner. Det er alt for lite mener Norges Kystfiskarlag, som mener bevilgningen ikke står i samsvar med det store geografiske området ordningen skal dekke, og den omfattende fiskeriaktiviteten langs kysten i Nord-Norge. Bevilgningen gjenspeiler heller ikke kostnadene ved bruk av moderne teknologisk leteutstyr i søk etter omkomne på havet, mener Kystfiskarlaget.

– Norske myndigheter bør ta inn over seg at beredskapen for søk etter fiskere som blir borte på havet fortsatt ikke er god nok, og at det er behov for mer midler, sier Rødås Johnsen.

Organisasjonen mener mer penger innenfor SEAO ordningen ville lagt til rette for å mer effektive søk i en tidlig fase når fiskere forsvinner på havet, og dermed styrket mulighetene for funn. Organisasjonen etterlyser også bedre tilgjengelighet på utstyr og materiell til søk etter omkomne på havet i Nord-Norge.

Norges Kystfiskarlag bidrar nå med midler i et privatfinansiert søk etter fiskeren Kjell Johansen fra Bolga, som forsvant på havet 2. november. Søket er initiert av de pårørende, som har lagt ned betydelig innsats i å skaffe penger til videre leting etter at den offentlige bevilgningen til undervannsøk tok slutt.

– SEAO ordningen ble etablert nettopp for at pårørende skulle slippe å stå i en slik situasjon. Da er det viktig at kystbefolkningen kan føle trygghet for at nødvendige ressurser er tilgjengelige den dagen behovet faktisk oppstår, fastslår Norges Kystfiskarlag i en pressemelding. Organisasjonen mener det offentlige nå må sørge for at de pårørende ikke blir sittende igjen med regningen for søket etter savnede Kjell Johansen.