Åpnet kontor på Svalbard

Havforskningsinstituttet har nå etablert kontor på Svalbard.

Kontoret som ble åpnet 27. november, skal bidra til et tettere samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Universitetssenteret på Svalbard (Unis).

Havforskningen skal holde til i forskningsparken i Longyearbyen, og forskningsdirektør Harald Loeng ved Havforskningsinstituttet sier instituttet har mange gode grunner til å åpne kontor på Svalbard.

– Klimaendringene fører til at havområdene i nord blir stadig viktigere i forvaltninga av økosystemene. Havforskningsinstituttet er det største polarforskningsinstituttet i Norge, og da er det viktig for oss å ha et nært og godt samarbeid med Unis, sier Loeng.

– Viktige fagfelt

Han viser blant annet til at studentene ved Unis tilegner seg kunnskap i havområdene i nord, og at det skjer innenfor en rekke fagområder.

– De studerer oseanografi, marinbiologi og fiskeribiologi, fagfelt som også er viktige for oss. Svalbardkontoret vårt vil gjøre det lettere for forskere fra Havforskningsinstituttet å bidra i undervisninga. Dessuten vil det forenkle samarbeidet om forskningsprosjekter og gjøre det lettere å utveksle data. Vi regner med at et nærmere samarbeid med Unis vil bidra til en bedre forståelse av det polare marine økosystemet, sier Loeng i en pressemelding.

Utvikle studietilbud

Unis-direktør Ole Arve Misund sier Havforskningas Svalbard-kontor gjør det mulig å videreutvikle studietilbudet ved Unis.

– Det gjelder særlig innenfor arktisk biologi, spesielt den delen som er retta mot en økosystembasert tilnærming i forskning, forvaltning og næring, sier Misund.

Han legger til at samarbeidet gjør det mulig for studentene å bli med på Havforskningen tokt ved og rundt Svalbard og i arktiske farvann. I tillegg vil det være viktig for å utnytte det nye isgående forskningsfartøyet slikt et er tiltenkt.

– Unis utdanner morgendagens arktiske eksperter sammen med universitetene på fastlandet. Samtidig driver Havforskinga forsknings- og overvåkningsaktiviteter i arktiske farvann. Da må vi være til gjensidig nytte for hverandre, avslutter Misund.

– Størst i nord

En undersøkelse som er gjort av Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (Nifu) viser at Havforskningsinstituttet er det største polarforskningsinstituttet i Norge.

– Rapporten viser at vi har 172 forskningsårsverk som er knytta til polarforskning, mens det tilsvarende tallet for Universitetet i Tromsø er 163, forteller forskningsdirektør Harald Loeng ved Havforskningen.

Undersøkelsen viser også at Norsk polarinstitutt er tredje størst med 80 årsverk, mens Unis er på fjerdeplass med 55 årsverk. Havforskningen har en stor avdeling i Tromsø, og sammen med Universitetet i Tromsø og Polarinstituttet utgjør det et sterkt polarforskningsmiljø i byen.