– Fisk er viktig for verdens matsikkerhet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix / NFD

Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon et ansvar for å bidra til at fiskeri og havbruk forvaltes på en bærekraftig måte i hele verden, mener Lisbeth Berg-Hansen.

– Norge er verdensledende på forvaltning av fiskeri og akvakultur. At vi deler av vår kunnskap og erfaring vil være et viktig bidrag til en bærekraftig forvaltning av verdens marine ressurser, og dermed et viktig bidrag til verdens matsikkerhet.

Det sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under lanseringen av regjeringens nye strategi for matsikkerhet.

Verdens matsikkerhet

– Fisk spiller en viktig rolle for verdens matsikkerhet. Dette ble slått fast under FN-konferansen Rio+20 i sommer, og nylig også av FNs generalforsamling. Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon et ansvar for å bidra til at fiskeri og havbruk forvaltes på en bærekraftig måte i hele verden, sa Berg-Hansen.

– Norge ble engasjert i fiskeribistand allerede på 1970-tallet, gjennom «Dr Fridtjof Nansen»-programmet. Gjennom programmet er det foretatt bestandsrådgiving, opplæring og gitt forvaltningsstøtte i 58 land. Gjennom strategien ønsker vi å videreføre og styrke Nansen-programmet, sier Berg-Hansen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Vil styrke innsatsen mot UUU-fiske i Afrika

Norge vil gjennom strategien bidra til å styrke innsatsen mot ulovlig, uregulert og uregistrert fiske i Afrika og bidra til en mer bærekraftig fiskeriforvaltning.

I samarbeid med FN sin matvareorganisasjon (FAO) vil en også bidra til å sluttføre og sette i verk arbeidet med retningslinjer for verdens småskalafiskerier. Disse fiskeriene sysselsetter mer enn 90 prosent av verdens fiskere.

Akvakultur

I tillegg vil regjeringen vurdere et program for å understøtte oppbyggingen av en bærekraftig akvakulturnæring sør for Sahara. Denne regionen har et stort potensial for oppdrett, hvor kunnskap og erfaring fra Norge vil kunne spille en rolle.