Sjømateksporten økte i november

Makrell. Foto: Jean Gaumy / Norwegian Seafood Council

Norge eksporterte sjømat for 5,6 milliarder i november. Dette er en økning på 479 millioner kroner eller ni prosent sammenlignet med november i fjor.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 47,3 milliarder kroner som er en nedgang på 1,5 milliarder kroner eller tre prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

– Veksten i sjømateksporten i november er i all hovedsak drevet fram av en stigende verdi på norsk lakseeksport, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

Økning i lakseeksporten

Det ble eksportert laks for 3 milliarder kroner i november. Dette er en økning på 472 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 26,8 milliarder kroner, som er en økning på 346 millioner kroner i forhold til i fjor.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i november måned 27,12 kroner mot 25,09 kroner i november 2011. Som for foregående måned er Frankrike og Russland de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten nådde i november 177 millioner kroner som er en økning på 8 millioner kroner eller 5 prosent i forhold til samme måned i fjor. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,5 milliarder kroner, som er en økning på 271 millioner kroner i forhold til 2011. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan. Se nærmere omtale ved å følge lenken nedenfor.

Les også: Eksporten av laks økte i november 05.12.2012

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild endte på 659 millioner kroner i november, som er en nedgang på 13 millioner kroner eller to prosent. Hittil i år er det eksportert sild for 3,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 76 millioner kroner eller to prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrelleksporten økte i november med 65 millioner kroner til totalt 433 millioner kroner. Hittil i år er makrelleksporten redusert med 584 millioner kroner til totalt 2,9 milliarder kroner. For makrell er det Japan og Kina som er de viktigste kjøperlandene.

Opp for klippfisk, ned for saltfisk

Klippfiskeksporten økte med 58 millioner kroner i november til en samlet verdi på 429 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert klippfisk for 3,4 milliarder kroner som er en nedgang på 59 millioner kroner.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, endte på totalt 39 millioner kroner som er en nedgang på 10 millioner kroner sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert saltfisk, inkludert filet, til en verdi av 805 millioner kroner. Dette er en nedgang på 192 millioner kroner.

Opp for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, økte 13 millioner kroner i november til en total eksportverdi på 69 millioner kroner. I november økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 56 millioner kroner til totalt 189 millioner kroner.