Westcon vil kjøpe STX Norway Florø

Westcon Group AS i Ølensvåg. Foto: Westcon Group AS

Westcon Group har inngått intensjonsavtale om kjøp av samtlige aksjer i skipsverftet STX Norway Florø AS og STX Norway Design Florø AS.

– Dette vil kunne skape nye, spennende muligheter for våre kunder og for de som arbeider for og med Westcon. I tillegg til å utvide Westcons virksomhet innenfor skipssektoren, ser vi muligheten for vesentlige synergier gjennom å samle selskapene, sier Arne Birkeland, viseadministrerende direktør i Westcon Group.

Birkeland, som understreker at det ikke foreligger noen bindende avtale, viser til at den potensielle transaksjonene vil kunne gi mulige synergier både innenfor rigg- og skipsvirksomheten.

– I tillegg til å samle høy etterspurt kompetanse i selskapene, vil tilgangen til en større dokk, et moderne anlegg og en attraktiv geografisk plassering styrke Westcons posisjon i markedet, sier han.

Mer om selskapene
Westcon Group AS er en totalleverandør av innovative løsninger, tjenester og produkter innenfor offshore, energi og maritim industri. Konsernet består av tre sidestilte datterselskaper: Westcon Yard, Westcon Power & Automation og Westcon Løfteteknikk. Konsernet har 760 ansatte og hadde i 2011 en omsetning på 4,3 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Ølensvåg i Vindafjord kommune i Rogaland.

STX Norway Florø AS er et skipsverft beliggende i Florø i Sogn og Fjordane. Verftet er et heleid datterselskap av STX Europe AS, og driver med bygging, reparasjon og ombygging av skip. Det er i dag 600 personer i arbeid ved verftet, hvorav 120 er egne ansatte.

STX Norway Design Florø AS holder til ved STXs verft i Florø og driver med design av nye skip og ombygginger. Også STX Norway Florø Design er et heleid datterselskap av STX Europe AS. Selskapet har 16 ansatte.

Kilde: Westcon Group AS