Reduksjon i eksporten av pelagisk fisk

3 stk. sild på is. Foto: Yvonne Holth / Norwegian Seafood Council

Det ble eksportert makrell, sild og andre pelagiske fiskeslag for til sammen 1,1 milliard kroner i november.

Redusert pris forklarer nedgangen på 9 prosent fra fjoråret. Nedgangen på 9 prosent utgjør 110 millioner kroner. Sildeeksporten ble redusert med 2 prosent til 659 millioner kroner. Makrellen bidro positivt med en oppgang i eksportverdi på 18 prosent til 433 millioner kroner, melder Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert makrell, sild og andre pelagiske fiskeslag for til sammen 7 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 12 prosent.

– Vi har sett en nedgang i pris utover høsten på de største pelagiske produktene, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd. Prisene har gått mye ned på makrell, men vi ser også nedgang på sild. Eksportert volum er som forventet med rundt 100 000 tonn lavere volum til konsum hittil i år, sammenlignet med 2011. Ukraina, Kina og Japan har vært de største mottakerlandene i november, sier Lien.

Japan er Norges viktigste makrellmarked

Det ble eksportert 41 000 tonn fryst hel makrell i november. Dette er 16 000 tonn mer enn i november i fjor. Japan, Kina og Nigeria har vært de største kjøperlandene. Gjennomsnittlig eksportpris på fryst hel makrell har i november ligget på 10,23 kroner, hvilket er 3,63 kroner mindre enn i november i 2011.

Hittil i år er det eksportert 249 000 tonn fryst hel makrell. Dette er 21 000 tonn mer enn i tilsvarende periode i 2011.

Ukraina største marked for fryst hel sild

Det ble eksportert 34 000 tonn fryst hel sild i november. Dette er 9000 tonn mer enn i november i fjor. Silda har i hovedsak gått til Ukraina, Litauen og Russland.

Prisen på sild har gått ned nesten 10 øre til 7,84 kroner i november i år sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert 196 000 tonn fryst hel sild. Dette er en reduksjon på 69 000 tonn fra tilsvarende periode i fjor.

Tyskland og Hviterussland er største kjøpere av sildefilet

Det ble eksportert 19 000 tonn fryst sildefilet i november, ned 1000 tonn fra tilsvarende periode i fjor. Sildefiletene har i hovedsak gått til markedene i Tyskland og Hviterussland. Prisene har i november ligget på en gjennomsnittlig kilospris på 14,39 kroner. Dette er en reduksjon på 8 prosent fra samme måned i fjor.

Hittil i 2012 er det eksportert 116 000 tonn fryste sildefiletprodukter, noe som tilsvarer reduksjon på 12 000 tonn fra tilsvarende periode i fjor.