– Dramatisk for fiskeflåten

Norges Råfisklag og fiskeindustrien ble tidligere denne uken enige om å redusere minsteprisene for torskefisk. Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer sterkt på prisreduksjonen.

– De nye minsteprisene vil få dramatiske konsekvenser for hele den norske fiskeflåten. Med en minstepris på torsk på litt over kr 10,- pr kilo, får flåteleddet ikke lønnsomhet og store deler av flåten vil få problemer med både å betjene gjeld og gi mannskapet en forsvarlig årslønn.

Det sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen, etter prisdrøftingene mellom Råfisklaget, FHL og NSL tidligere denne uken.

Les også: Enighet etter tøffe torskeprisdrøftinger 12.12.2012

– Kynisk, hensynsløst og rått

Partene grunngir den betydelige prisnedgangen, med den økonomiske krisen i flere av de viktigste markedene samt betydelig økte torskekvoter i 2013. Minsteprisen for torsk ble ifølge Jonassen, redusert med 28 prosent for den mest vanlige størrelsen (torsk 2,5 – 6 kg), sammenlignet med forrige vinter.

– Rett nok er det et stort kvantum som skal fiskes neste år og at markedene ikke er de beste, men her har kjøperne utnyttet situasjonen kynisk, hensynsløst og rått sier Steinar Jonassen, som er svært oppgitt over at FHL, slik han ser det, presser prisen på torsk så langt ned at den nærmest blir verdiløs.

– Det burde vært i alles interesse å holde prisen så høy som mulig for å sikre torskens eksklusivitet, men det mener tydeligvis ikke FHL sier Jonassen.

– Det ser ut for at Norges Råfisklag har vært meget opptatt av å oppnå enighet om minstepris for å sikre avsetningen og forhindre kjøpevegring hos kjøperne sier Jonassen.

Han legger til at det selvfølgelig er viktig å gjøre de riktige avveiningene i en situasjon med et presset marked og der enighet er viktig.

– Det ser også jeg, men jeg vil også påstå at det har FHL utnyttet til fulle, sier en meget skuffet daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.