Krever nye prisforhandlinger

Norges Kystfiskarlag krever nye minsteprisforhandlinger for torsk.

Arbeidsutvalget i Norges Kystfiskarlag hadde møte fredag 14. desember for å diskutere resultatet av minsteprisforhandlingene på torsk den 11. desember.

Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak i saken:

«Norges Kystfiskarlag kan ikke akseptere resultatet av minsteprisforhandlingene 11. desember. Norges Kystfiskarlag oppfatter ikke forhandlingsresultatet å være i tråd med en markedsriktig pris. Norges Kystfiskarlag kan heller ikke akseptere at fiskernes utgiftsside åpenbart ikke er hensyntatt i forhandlingene.

Norges Kystfiskarlag krever på denne bakgrunn nye minsteprisforhandlinger, og ber om et snarlig møte med Norges Råfisklag for å diskutere situasjonen som er oppstått».

Kystfiskarlaget vil nå kontakte finansinstitusjoner og orientere om saken.

– Norges Kystfiskarlag vil videre kontakte fiskernes relevante finansinstitusjoner og orientere om den alvorlige situasjonen som er oppstått som følge av prisfallet på torsk, heter det i en melding fra kystfiskarlaget.