Kyststatsforhandlingene fortsetter i januar

Forhandlingene om NVG-sild og kolmule videreføres i januar 2013.

Norge, EU, Færøyene, Russland og Island forhandlet om forvaltning av norsk vårgytende sild og kolmule for 2013, i London 14. desember 2012.

– Partene har ikke kommet frem til enighet, og ny forhandlingsrunde vil finne sted i januar neste år, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i en kort melding.