Når kommer Hygienepakken?

Under Trygg Mat dagen i Trondheim 19. august, holdt Geir Valset fra Mattilsynet foredrag om status for Hygienepakken.

Hygienepakken er en del av en ny matreform og et nytt regelverk i EU. Pakken består av en rekke dokumenter, og vil innføre en rekke endringer for den norske sjømatnæringen, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Hygienepakken trådte i kraft i EU 1. januar 2006, men er ikke trådt i kraft i Norge ennå. Det pågår et revisjonsarbeid for pakken, og både medlemslandene og Norge har sendt inn en rekke forslag til endringer.

I en rapport som Kommisjonen leverte til råd og parlament i sommer, ble det imidlertid konkludert med at det ikke er behov for en større revisjon. Men det kan fordel gjennomføres en del justeringer.

Det har vært et ønske om å avvente ikrafttredelse av pakken i Norge inntil Island har ferdigbehandlet den. På grunn av Islands EU-søknad, er det nå uklart hvordan den islandske fremdriften blir.