DNV og GL fusjonerer

Det Norske Veritas (DNV) og GL har inngått en avtale om å fusjonere de to selskapene.

Dermed skapes et av verdens ledende klasseselskap for skip og leverandør av rådgivningstjenester innen olje og gass, fornybar energi og el-forsyning. Det nye selskapet er et av verdens tre største sertifiseringsorganer.

– Fusjonen bygger på et godt strategisk rasjonale, og er et svar på utfordringene ved økt globalisering, rask teknologisk utvikling og behovet for en bærekraftig utvikling. Kundene vil dra fordeler av et bredere tjenestetilbud, sterke kompetansemiljøer og et omfattende internasjonalt kontornett, sier DNVs konsernsjef Henrik O. Madsen, som vil bli konsernsjef i det nye selskapet.

– Fusjonen med DNV støtter vårt langsiktige mål om å bli anerkjent som en ledende global leverandør av tekniske rådgivningstjenester, sier GLs konsernsjef Erik van der Noordaa.

Teknologisk spisskompetanse

DNV GL vil ha 17.000 ansatte, kontorer i mer enn 100 land, og en samlet omsetning på omkring 18 milliarder kroner. Gjennom fusjonen skapes et globalt ledende selskap innenfor kvalitet, sikkerhet og miljø, med uavhengig tjenester bygget på teknologisk spisskompetanse og en kraftig satsing på forskning og utvikling. DNV GL vil være godt posisjonert for å møte den økende internasjonale konkurransen, skriver selskapet i en pressemelding.

Stiftelsen DNV vil være største eier i det nye selskapet med 63.5 prosent av det nye selskapet mens GLs eier Mayfair vil ha 36.5 prosent av aksjene. Det nye storselskapet skal registreres som et norsk AS og ha sitt globale hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.

– Et veldig godt strategisk grep

– Vi ser på dette som en veldig godt strategisk grep. De to selskapene bygger på de samme verdiene, og de har sterke faglige sider som utfyller hverandre. Både DNV og GL har solide posisjoner innenfor maritim næring, olje og gass og fornybar energi, og et omdømme der kvalitet og integritet står sentralt. Det ble ført forhandling om et nærmere samarbeid mellom DNV og GL både i 1999/2000 og i 2006, uten at de førte frem. Denne gangen lå forholdene til rette for å lykkes, sier DNVs styreleder Leif-Arne Langøy.

– DNV er den foretrukne partner for GL. I tillegg til DNVs klare forpliktelse til å støtte Hamburg, er beslutningen om partner skal basert på at DNV og GL utfyller hverandre både på tjenester og på ambisjon innen innovasjon og kvalitet. Som en langsiktig aksjonær ser vi dette partnerskapet som en fortsettelse av vår vellykkede investering i Germanischer Lloyd, sier Guenter Herz, leder for Mayfair SE.

Blant verdens ledende klasseselskaper

DNV GL vil være et av verdens ledende klasseselskaper med solide posisjoner innenfor de fleste skipstyper. Selskapet vil også være en ledende uavhengig leverandør av tjenester til olje og gassprosjekter i spesielt krevende områder. Også innenfor verifikasjon av rørledninger, sertifisering av fornybar energi og eksperttjenester innenfor energi effektivisering vil det nye selskapet ha en sterk posisjon. DNV GL vil også være godt plassert for å ta del i den veksten som vil komme i utvikling av et mer moderne elektrisitetsnett for å kunne ta imot fornybar energi som vind og solkraft. Selskapet er også et av verdens tre største selskaper for sertifisering av ledelsessystemer.

For å sikre posisjonen som teknologisk ledende innenfor maritim næring, olje og gass og fornybar energi, er det besluttet at det nye selskapet skal investere mellom 4 og 5 prosent av sin årlige omsetning i forskning og utvikling.

Virksomhet gjennom fire selskaper

DNV GL vil drive sin virksomhet gjennom fire selskaper; Maritime, Oil & Gas, Energy og Business Assurance. Hovedselskapet DNV GL Group skal registreres som et norsk AS og ha sitt hovedkontor i Norge.

Hovedkontoret for den maritime virksomheten skal ligge i Hamburg. Dermed knyttes de to sterkeste maritime miljøene i Nord-Europa sammen, noe som også vil styrke det norske maritime miljøet for fremtiden. Denne broen blir ytterligere forsterket ved at DNVs solide maritime fagmiljø i Norge holdes intakt ved at regelutvikling, godkjenning av tegninger, ansvar for sentrale skipstyper, oppfølging av seilende flåte og teknologiutvikling fortsatt skal skje ved DNVs kontor på Høvik og i resten av det norske kontornettet, heter det i meldingen fra DNV.

– En fusjon med GL gir oss tilgang til meget spennende maritim kompetanse, spesielt innenfor containersegmentet, sier Henrik O. Madsen.

– Ved å trekke på den samlede maritime erfaring og tradisjon fra både Tyskland og Norge, skaper vi et meget slagkraftig maritimt miljø som gjør DNV GL til en globalt ledende virksomhet. Samtidig sikrer dette tilførsel av ny maritim kompetanse til det norske clusteret, sier Madsen.

Olje og gassvirksomheten får sitt hovedkontor i Oslo, mens selskapet Energy skal ledes fra Arnhem i Nederland og Business Assurance fra Milano i Italia.

Som et norskregistrert selskap vil DNV GL Group ha et styre sammensatt av 6 representanter fra DNVs Stiftelse, blant dem styrelederen. GLs tyske eiere vil ha 3 representanter og nestlederen i styret. De ansatte vil ha 5 representanter i styret. En endelig avtale er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene.

Om DNV Group
Det Norske Veritas (DNV) er en ledende, uavhengig leverandør av tjenester for risikostyring, med global virksomhet gjennom et nettverk av 300 kontorer i 100 land. DNVs formål er å arbeide for sikring av liv, verdier og miljø.

DNVs kunder er hovedsakelig innen maritim industri og olje- og gassindustrien, men selskapet leverer også tjenester til en rekke andre industrier. DNV bistår sine kunder gjennom skipsklassifikasjon, verifikasjon, sertifisering og konsulentvirksomhet. Siden etableringen som en uavhengig stiftelse i 1864 har DNV blitt en internasjonalt anerkjent uavhengig leverandør av tjenester innenfor risikostyring, og er et av verdens ledende skipsklassifikasjonsselskaper. Konsernet består av tre selskaper: DNV Maritime and Oil & Gas, DNV KEMA and DNV Business Assurance. Konsernet har 10 000 ansatte fra mer enn 80 nasjoner, og har hovedkontor på Høvik utenfor Oslo.

Om GL Group
GL tilbyr skipsklassifikasjon, verifikasjon og rådgivningstjenester til den maritime industrien, olje- og gassindustrien og innenfor fornybar energi. Selskapet ble stiftet som et skipsklassifikasjonsselskap i 1867 og har siden det vokst til et verdensomspennende konsern med 200 kontorer fordelt på 80 land. Siden 2007 har GL vokst betydelig gjennom oppkjøp. Hvert av disse oppkjøpene ble foretatt enten for å utvide tjenesteporteføljen eller for å øke den globale kapasiteten.

Om Mayfair
Mayfair SE er familieselskapet til tidligere Tchibo aksjonær Guenter Herz og Daniela Herz-Schnoeckel. Guenter Herz var konsernsjef i Tchibo Holding AG til 2001. Siden etableringen har Mayfair kjøpt store aksjeposter i Puma SE, Vapiano SE og Germanischer Lloyd. CMS Hasche Sigle var juridisk rådgiver for Mayfair i transaksjonen.

Kilde: DNV