NRK med TV serie om fiskeri

Tirsdag 22. september starter NRK1 opp en TV-serie om fiskeri. Serien består av i alt åtte episoder.

Episodene har følgende titler:

Kystfiskerne, Hvalfangerne, Linefiskerne, Teinefiskerne, Havfiskerne, Ferskvannsfiskerne, Fritidsfiskerne og Sildefiskerne.

– Et tverrsnitt av norsk fiskeri

Seriens intensjon er å vise et tverrsnitt av norsk fiskeri og en innsikt i det store omfanget og de store variasjonene det er innenfor norsk fiskerivirksomhet.

Programlederen Dag Lindebjerg tar oss med om bord på båter som fisker overalt i landet, fra Varangerfjorden, via Senja, Vestfjorden og Smøla, til Atlanterhavet og Nordsjøen.

I all slags vær fra orkan vest for Irland på kolmulefiske til midnattsol på havblank fjord vest for Senja har opptakene foregått. Opptakene er gjort uten regi, direkte og usminket. For å gi oss et realistisk innblikk i fiskernes hverdag.

Langs hele Norges kyst arbeider de. I storm og stille. På fine, varme sommerdager og på sure, kalde vinterdager. De har holdt liv i folket langs denne kysten så lenge her har bodd mennesker. De fisker og driver jakt fra de innerste fjorder til langt ut på storhavet, etter sild, hval, torsk og krabber.

I denne serien blir vi med et 30-talls båter på jakt etter like mange forskjellige fiskeslag for å gi et bilde av omfanget i norsk fiskeri, uttaler NRK.

Innhold i det første programmet

I det første programmet om kystfiskerne møter vi Thor Wold og hans mannskap på båten ”Karl Wilhem” Denne båten, som hører hjemme på Andenes driver snurrevadfiske i havet vest for Andøya etter hyse, torsk og sei. Det er harde dager for karene ombord. De drar ut på feltet klokken 05:00 om morgenen, og er ikke ferdig med arbeidsdagen før fangsten er levert i 19-tiden om kvelden. Det er også et krevende arbeid på feltet, der notposene skal hales og fisken sløyes, ofte i høy sjø og kraftig vind.

Vi møter også Albert Ferkingstad fra Karmøy på makrelldorging i Nordsjøen. Med sjarken ”Hopvåg” drar han ofte langt ut på havet, på denne turen nesten 100 nautiske mil, for å finne makrell. Men fangsten og inntekten kan være bra for båten med alle de merkelige innretningene på dekk. For med hele 8 dorger i arbeid samtidig, kan Albert fiske hele 35 tonn på en dag. Makrell som han stort sett leverer til fryseriet i Skudesneshavn.

På Veidhomen på Smøla driver Turid Kvammen og Anton Kristiansen garnfiske etter breiflabb. Et fiskeri som foregår rett utenfor stuedøren til Turid og Anton. Men det skal mange garn til for å få en skapelig dagsfangst, så det går mange timer med for å trekke og sette garnene. En stri jobb i dårlig vær, men en flott opplevelse i stille og varmt sommervær.