Spleiselag for å styrke markedsføringen av torsk

Sjømatnæringen og Fiskeri- og kystdepartementet har gått sammen om ekstra midler for å markedsføre torskefisk til neste år.

Ekstramidler på til sammen 15 millioner kroner er satt av for å markedsføre torskefisk i 2013. Midlene er et spleiselag mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Norges sjømatråd, Norges Råfisklag og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (Surofi). Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er glad for at sjømatnæringen har gått sammen om ekstra midler, og på denne måten øker markedsfokuset.

– Norsk torsk er populært verden over, og vi har lagt bak oss en høytid der torsk fra Norge er et naturlig festmåltid. Selv om det allerede er et av våre fremste sjømatprodukter, kan vi styrke vår markedsposisjon ytterligere, sier Berg-Hansen

– Regjeringens ambisjon er at vi skal være verdens fremste sjømatnasjon, men det krever at vi hele tiden har en offensiv holdning. Derfor bidrar jeg med penger i et ekstraordinært spleiselag for å selge mer torsk i 2013, sier Berg-Hansen i en pressemelding.

Etablerte og nye vekstmarkeder

– Vi er veldig glade for at det nå skal settes inn ytterligere innsats på å stimulere etterspørselen etter torsk, sier Trygve Myrvang i Norges Råfisklag.

Det er Sjømatrådet som skal investere de ekstra midlene som nå er satt av til markedsføring av torsk. Markedsdirektør Børge Grønbech sier pengene i hovedsak vil bli investert i godt etablerte markeder for konvensjonelle produkter, fersk og fryst torsk, men også for å øke etterspørselen i nye markeder.

– Vi er allerede godt i gang med oppskaleringen av allerede planlagte markedsaktiviteter, samt planleggingen av nye. Vi tar sikte på at denne ekstrainnsatsen skal ha god betydning allerede i vinter, men også at den skal bidra til økt etterspørsel i årene som kommer, sier Grønbech.