Gir kredittgaranti til Råfisklaget

Blankpakket torsk før ising. Illustrasjonsfoto: Norges Råfisklag

Innovasjon Norge gir Norges Råfisklag garanti for førstehåndsomsetning av fisk.

Innovasjon Norge har besluttet å innvilge Norges Råfisklag garanti for en kredittramme på 280 millioner kroner.

Dette gir en styrking av kredittrammen som Råfisklaget tilbyr fiskeindustrien til kjøp av fisk, skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– I lys av den internasjonale finanskrisen og økende markedsproblemer, er dette viktig for både fiskeindustrien og fiskefartøyene. Den økte kredittrammen er særlig viktig for torskefiskeriene i Nord-Norge, for at omsetningen skal gå på en mest mulig effektiv måte også med de økte torskekvotene og utfordringer i markedene, heter det i meldingen.

Ordningen gir industrien en økt kredittramme på 280 millioner kroner, med en utvidelse av industribedriftenes betalingsfrist ved kjøp av råstoff.

Innovasjon Norges erfaring er at Råfisklaget administrerer slike garantiordninger på en god og effektiv måte, opplyser Innovasjon Norge.