Politiske samtaler med EU i Tromsø

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen tok opp markedstilgangen for norsk sjømat da hun møtte EUs fiskerikommissær Maria Damanaki i Tromsø mandag 21. januar.

– Jeg er opptatt av hvordan Norge og EU kan samarbeide for å forenkle handelsregimet slik at vi kan redusere unødig byråkrati og kostnader for norske fiskeeksportører, sier Berg-Hansen.

– EU er et av Norges viktigste markeder for sjømat, og EU har signalisert at de ønsker å øke sitt sjømatkonsum, påpeker Berg-Hansen.

Fangstsertifikater var et annet tema i samtalene.

– Vi trenger effektive tiltak for å bekjempe ulovlig fiske. Norge opplever at flere land nå utvikler sine egne sertifikater. Det er uheldig med sprikende standarder, og jeg har derfor tatt initiativ overfor EU om et samarbeid for å utvikle en global standard, sier Berg-Hansen i en pressemelding.